Het al tien jaar voortmodderende Schengen Informatie Systeem II (SIS II) van de Europese Unie loopt verdere vertragingen op en wordt weer kostbaarder. Het is de opvolger van het oorspronkelijke Schengen Informatie Systeem dat is opgezet om binnen het Schengen-gebied informatie te kunnen uitwisselen over op te sporen personen (gezochten, vermisten) of voorwerpen (voertuigen, vuurwapens, identiteitsdocumenten, bankbiljetten).

Elk land houdt een eigen nationaal 'N-SIS' in de lucht dat de centrale database van het 'C-SIS' voedt. Het modernere SIS II voegt onder andere het gebruik van biometrische data toe aan het systeem.

Op dit moment staat de oplevering van het centrale SIS II gepland voor eind maart 2013. 'Maar ook daar zal weer vertraging op zitten', zegt Carl Cracco, commissaris bij de Belgische federale politie en projectleider voor het Belgische gedeelte van SIS II. 

Alles bij de bron; binnbestuur (Thnx-2-Dick)