Al weer ruime tijd terug stuurde ik op persoonlijke titel een mail naar de Nederlandse EP-leden naar aanleiding van het bericht dat de EU gegevens over/van zijn burgers wil delen met niet EU-landen. Op deze mail heb ik tot nu toe twee reacties ontvangen. Weliswaar wat weinig maar de inhoud was gelukkig wel goed.

Deze twee reacties wil ik graag met jullie delen;

Reactie 1 van Kartika Liotard;

Geachte Heer B,

Bedankt voor uw mail. Ik deel uw verontrustheid. Principieel ben ik tegen het openbaar maken of verspreiden van privacygevoelige gegevens. Ik heb afgelopen juni dan ook tegen het SWIFT-verdrag gestemd. Helaas geen meerderheid van het Parlement met mij.

Mochten er nieuwe wetsvoorstellen gedaan worden, die een bedreiging vormen voor de privacy van EU-burgers, dan kunt u erop rekenen dat ik er alles aan zal doen deze niet zomaar voorbij te laten gaan.

Met vriendelijke groet,

Kartika Liotard
Europarlementariër Verenigd Links
www.nietzomaar.eu 

Reactie 2 is van Olivier Winants;

Beste R,

Met dank voor je terechte zorgen en bezwaren. Wij als SP eurofractie hebben ook hard gestrijd tegen het nieuw gegevensuitwisselingsakkoord met de VS en hebben dan ook consequent in het Europees Parlement tegengestemd. Ondanks dat we die strijd verloren hebben en het akkoord toch is aangenomen, blijven we de Commissie druk opleggen om de naleving van de standaarden die in het akkoord zijn aangenomen strikt op te volgen en af te dwingen. We zullen ook bij de evaluatie van het akkoord heel streng bestuderen hoe het akkoord in de realiteit is nageleefd en elk wanbeleid aan de orde stellen!

U kunt erop rekenen dat wij als SP eurofractie blijven strijden tegen massale gegevensuitwisseling met andere overheden. Ook waar specifieke gegevensuitwisseling wel toegelaten is (bijvoorbeeld naar aanleiding van een lopend crimineel onderzoek), blijven we waken dat de voorwaarden en condities worden nageleefd zodat de fundamentele rechten van de burger gevrijwaard worden. Dennis de Jong is lid van de commissie Burgerlijke Vrijheden en Justitie, waar zulke onderwerpen behandeld worden, dus u hebt alvast één europarlementarier die zich voor uw rechten sterk zal maken!

Met vriendelijke groeten,
- Olivier 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!