In deze brief doe ik verslag van de onderhandelingsronden die in januari, februari en maart 2013 hebben plaatsgevonden. Het betreft de eerste helft van de periode waarin Ierland het voorzitterschap van de Raad bekleedt.

Het Ierse voorzitterschap heeft gegevensbescherming tot prioriteit uitgeroepen. Dat heeft zich vertaald in een sterke verhoging van de frequentie, duur en intensiteit van de onderhandelingen. Ierland heeft heeft daarbij de lijn van het voorgaand voorzitterschap voortgezet door enerzijds de artikelsgewijze behandeling van verordening en richtlijn voort te zetten en anderzijds algemene thema's te behandelen.

In deze verslagperiode is slechts één vergadering aan de richtlijn gewijd. Alle overige vergaderingen betreffen de verordening.

Alles bij de bron; RijksOverheid