De Europese Privacyrichtlijn beschermt de privacy van Europese burgers, en bevat vrij strenge regels over de verwerking van persoonsgegevens. Omdat alle landen in Europa geacht worden een vergelijkbaar beschermingsniveau te bieden, mogen persoonsgegevens binnen Europa vrij doorgegeven worden.

Persoonsgegevens mogen echter alleen naar een land buiten Europa worden doorgegeven, als dat land een passend niveau voor de bescherming van persoonsgegevens biedt.

De Artikel 29 Werkgroep – een soort Europees College Bescherming Persoonsgegevens – heeft nu nieuwe richtsnoeren voor een dergelijke beoordeling vastgesteld. De Europese Commissie heeft de richtlijnen bekrachtigd.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.solv.nl

 

 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!