Begin dit jaar kwam de Europese Commissie (EC) daarom met het voorstel voor een centrale Europese database. In de database zouden persoonsgegevens van copyrightschenders worden opgeslagen. Met deze informatie zouden overheidsautoriteiten van lidstaten samen met rechthebbenden gerichter actie kunnen ondernemen op vervalsing en piraterij.

De EDPS noemt de plannen voor een dergelijke database zorgelijk vanwege het ontbreken van een wettelijke status. De instantie zet dan ook vraagtekens bij het elektronische uitwisselingsmechanisme tussen overheidsautoriteiten en de rechthebbenden van intellectuele eigendommen. En is van mening dat copyrightschenders moeten weten welke autoriteiten over hun persoonlijke gegevens beschikken en met welke reden. De instantie stelt dat zonder concretisering van het plan. de database in tegenstrijd is met wetgeving voor de verwerking van persoonsdata.

Alles bij de bron; webwereld