Dinsdag 3 mei was het Internationale Dag van de Persvrijheid. Een mooi moment om eens kritisch te kijken naar de staat van de persvrijheid binnen de Europese Unie.

De persvrijheidsindexen van Freedom House en Reporters Without Borders laten een negatieve trend zien in Europa die zorgwekkend te noemen is. Beide organisaties stellen dat de media in met name Centraal Europa de afgelopen vijf jaar minder ruimte hebben gekregen.

Volgens Freedom House heeft 28 procent van de EU burgers geen (volledig) vrije pers. Het gaat hier dan vooral om Bulgarije, Roemenië, Italië en tot op zekere hoogte Griekenland. Maar ook Groot-Brittannië bijvoorbeeld, waar de steeds verder uitbreidende smaadwetten reden tot zorg zijn.

Lees alles bij de bron; verspers


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!