Europol(itie) laat Amerikanen ongelimiteerd snuffelen door financiële gegevens van EU burgers en ze overtreden daarmee de regels op het gebied van privacybescherming.

In het kader van terroristenbestrijding mogen rechercheurs van Europol binnen bepaalde kaders en na duidelijke aanwijzingen financiële data overdragen aan de VS in het kader van onderzoek naar geldstromen van terroristen. Dat is geregeld in de Swift-overeenkomst.

Tegen Swift is jarenlang gestreden door privacybewakers en EP-leden, vooral vanwege de mogelijkheid dat de gegevens worden uitgewisseld met de VS. Deze zomer is de overeenkomst bekrachtigd door het EP in een afgeslankte versie en met duidelijke en strikte regels op het gebied van privacy.

Om dat laatste te borgen is er een toezichtraad gevormd. Dat orgaan heeft nu de overtredingen van Europol geconstateerd. De raad constateert dat Europol op basis van vage, mondelinge verzoeken grote bulken aan data transfereert aan Amerikaanse opsporingsdiensten zonder te controleren op welke gronden die verzoeken worden gedaan en wat er verder met die informatie gebeurt. 

Lees alles bij de bron; webwereld