Europa werkt al tijden aan nieuwe privacyregels. Recent gelekte teksten laten echter zien dat de lidstaten onder aanvoering van – met name – Duitsland de hardbevochten privacy ondermijnen. Het is opvallend dat juist Duitsland zo’n negatieve rol speelt, omdat het land altijd als privacyvoorbeeld wordt gezien. Maar ook Nederland holt onze bescherming uit....

...De Europese Commissie deed in 2012 haar voorstel en daarna heeft in 2014 het Europees Parlement met onze hulp een reeks amendementen ingediend die erop waren gericht een hoog beschermingsniveau in Europa waar te maken. Nu is de Raad van Ministers al een tijd aan zet. En net als bij netneutraliteit laten juist de vertegenwoordigers van de lidstaten zien dat zij niet het beste voor hebben met hun inwoners. De Raad is bezig het beschermingsniveau af te zwakken en dreigt nu zelfs onder het niveau van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te komen. 

...De website LobbyPlag laat zien hoe regeringsvertegenwoordigers handelen in de Raad. Door 11.000 Duitse diplomatieke documenten en gelekte EU-bestanden te analyseren, laten ze zien dat de regeringen voorstellen doen die ons beschermingsniveau omlaag halen. 132 van de 151 (87%) voorgestelde veranderingen zijn slecht voor onze privacy, terwijl 40 (26%) voorstellen ons zelfs nog slechter beschermen dan onze huidige wet.

Nederland heeft 3 voorstellen gedaan die goed zijn voor onze privacy, maar 21 voorstellen die slecht zijn. En daarmee won voormalig minister Opstelten de zevende plek in de lijst met Europese bad guys

De Raad houdt op haar eigen website bij waar overeenstemming is bereikt. Die documenten bevestigen het beeld geschetst door LobbyPlag. Onze privacy wordt op deze manier ontmanteld. Het is zaak dat de Raad meer onder druk wordt gezet. Nieuwe technologieën vragen juist om het proactief nadenken over veiligheid en privacy, maar in de nieuwe voorstellen wordt privacy by design en privacy by default afgezwakt. 

Alles bij de bron; BoF