Sinds het aantreden van president Donald Trump rijzen er volgens de Europarlementsleden steeds meer vragen over het privacyakkoord dat Europa vorig jaar met Washington sloot.

Vorige zomer trad het zogenaamde Privacy Shield van de Europese Unie en de Verenigde Staten in werking. Het Europees Parlement was vorig jaar al een koele minnaar van het akkoord en dat is er niet op verbeterd sinds het aantreden van Trump. Zo heeft de Amerikaanse inlichtingendienst NSA de toelating gekregen om massale hoeveelheden persoonsgegevens zonder groen licht van een rechter door te spelen aan andere agentschappen. Regels die internetproviders zouden verplichten om de toestemming van hun klanten te vragen voor de verkoop van browsergegevens of andere private data aan adverteerders werden dan weer weggestemd in het parlement. 

In de niet-bindende resolutie maken de Europarlementsleden zich ook zorgen over het uitblijven van de benoeming van een nieuwe ombudsman door de nieuwe Amerikaanse regering en de vele lege zitjes in organen die moeten toezien op het akkoord. In de resolutie vragen de Europarlementsleden aan de Europese Commissie om een evaluatie te starten en te verzekeren dat persoonsgegevens van Europese burgers in de Verenigde Staten worden beschermd op een niveau dat overeenstemt met het Europese handvest van de grondrechten. Dat zou normaliter in september moeten gebeuren.

Alles bij de bron; HLN


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!