Een meerderheid van het Europees parlement is zeer kritisch op het gelekte telecomvoorstel van Neelie Kroes, waarin eenduidige netneutraliteit ontbreekt. Het conceptvoorstel zoals vorige week lekte voldoet daar geenszins aan, en zet de deur verder open voor exclusieve overeenkomsten tussen grote webpartijen en grote telecombedrijven, ten nadele van het open internet, informatievrijheid, innovatie en startups.

In het algemeen vindt Kroes’ voortvarende beleidsagenda richting één uniforme Europese telecommarkt veel steun, maar netneutraliteit moet veel duidelijker en strikter worden geregeld. Lambert van Nistelrooij, CDA-Europarlementslid (ICT) stelt;  "Netneutraliteit is in Nederland bijzonder goed geregeld. Ik zet mij ervoor in dat de komende Europese wetgeving de netneutraliteit in Nederland niet uit zal hollen. In tegendeel: Kroes kan een voorbeeld nemen aan de Nederlandse wet!"

Alles bij de bron; Webwereld