Consumenten en bedrijven moeten met hun eigen nationale elektronische identiteit (e-ID) toegang kunnen krijgen tot publieke diensten van landen waar ook een e-ID beschikbaar is. De Europese Commissie denkt dat met een breed gebruik van deze digitale identiteiten administratieve kosten voor overheden terugloopt. 

Met de komst van uitwisseling op Europees niveau wordt het toezicht op de e-ID's verscherpt. De eisen voor een Europese eSignature wordt met de nieuwe regels aangepast. De beveiliging wordt opgeschroefd en e-ID's moeten voldoen aan een strengere regels over het toezicht op het digitale ondertekenen.

Landen die zich aansluiten bij het e-ID-initiatief moeten bijvoorbeeld een toezichtsorgaan in het leven roepen die de veiligheid van de elektronische identiteitsuitwisseling waarborgt. Deze organisaties moeten informatie verstrekken over hun activiteiten om zo het systeem in andere lidstaten te verbeteren.

Alles bij de bron; webwereld

Update;

De voorgestelde verordening zal niet leiden tot:

- EU-lidstaten verplichten om nationale identiteitskaarten, elektronische identiteitskaarten of andere eID-oplossingen in te voeren, of burgers verplichten om deze te hebben.
- Een Europese eID of een Europese database, in welke vorm dan ook, invoeren.
- Het doorgeven van persoonlijke informatie aan derden mogelijk maken of vereisen.

Bron update; eu.nu