De Europese Commissie gaat hard ingrijpen als uit een lopend onderzoek blijkt dat het in Nederland niet goed gaat met het afnemen en de opslag van vingerafdrukken voor het biometrisch paspoort.  Uit een onlangs gehouden onderzoek in opdracht van Spies bleek overigens al dat het biometrisch paspoort elk doel mist.  

Dat heeft Eurocommissaris Cecilia Malmström toegezegd aan het Europees Parlement in Straatsburg. Het Europees Parlement toonde zich uitermate bezorgd over de invoering van het biometrisch paspoort in Europa. De Nederlandse situatie werd door de Europarlementariërs van diverse partijen uit heel Europa aangehaald als probleemgeval.

Een van de vele Europarlementariërs die in debat ging met Malmström was D66-politica Sophie in 't Veld. Zij vond de bestrijding van valse paspoorten door de invoering van een biometrisch paspoort met vingerafdrukken en gelaatskenmerken buitenproportioneel. "In Nederland worden 20 tot 40 valse paspoorten ontdekt per jaar. En dat op een bevolking van 17 miljoen. Waarom dan toch dit systeem gekozen met al zijn tekortkomingen?" 

Alles bij de bron; webwereld