De Europese Commissie wil dat lidstaten werk maken van het innen van verkeersboetes die weggebruikers opgelegd krijgen in andere EU-lidstaten. Vooral overtredingen van buitenlandse bestuurders die geregistreerd worden met geautomatiseerde systemen zoals flitscamera’s, blijven vaak onbestraft...

...Dit najaar presenteert de Commissie een wetsvoorstel om de uitwisseling van kentekengegevens te verbeteren. Het Landelijk Parket Team Verkeer van het Openbaar Ministerie is dan ook blij met het voorstel van de Commissie. „Daardoor kunnen juridisch bindende bepalingen worden opgelegd. Tot nu toe was de samenwerking vrijblijvend, waardoor we met veel landen geen afspraken konden maken over de uitwisselen van kentekengegevens.” Het nieuwe wetsvoorstel dwingt lidstaten tot uitwisseling van de gegevens.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nrc.nl