De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Prüm II-verordening. Als onderdeel daarvan moet het mogelijk worden om meer soorten data tussen verschillende politiekorpsen in de EU automatisch uit te wisselen.

De Prüm II-verordening staat toe dat ook mugshots of biometrische foto's van verdachten of veroordeelde criminelen voortaan uitgewisseld worden tussen EU-landen, waarna ze bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor het automatisch vergelijken van gezichten. Ook politierapporten mogen onder de nieuwe wet gedeeld worden. In het Verdrag van Prüm uit 2005 mochten dna-gegevens, vingerafdrukken en voertuigregistratiegegevens al uitgewisseld worden met andere EU-landen, maar het aantal categorieën wordt nu dus uitgebreid...

...het 'hit-no-hit'-principe wordt nu deels van tafel geveegd, aangezien autoriteiten voortaan zonder eerst een geautomatiseerde match te krijgen, alle categorieën mogen doorzoeken om vermiste personen te vinden. Namen, geboortedata en zaaknummers van strafprocedures mogen nog steeds enkel worden uitgewisseld na een positieve match. Als er een positieve match is, moet het land in kwestie de relevante gegevens binnen 48 uur verstrekken.

Verder is het de bedoeling dat er een centrale router wordt opgezet, zodat het verbinden van de databases van de verschillende lidstaten wordt vereenvoudigd, stelt de EU.

Alles bij de bron; Tweakers