De veiligheid van degenen die in Europa wonen is een topprioriteit voor de Europese Commissie.

Daarom verwelkomt de Commissie het politieke akkoord dat het Europees Parlement en de Raad hebben bereikt over de verordening inzake geautomatiseerde gegevensuitwisseling voor politiële samenwerking (Prüm II).

Het Prüm-raamwerk heeft bewezen een grote rol te hebben gespeeld bij het oplossen van veel misdaden in Europa. Uitwisselingen in het kader van het Prüm-kader worden dagelijks door de politie gebruikt...

Dit raamwerk wordt nu aanzienlijk verbeterd door gezichtsopnamen en politieregistraties toe te voegen, die cruciaal zijn voor de rechtshandhaving, en door gegevensstromen te centraliseren, om ze sneller en effectiever te maken .

Het Europees Parlement en de Raad zullen de verordening nu formeel moeten goedkeuren, in overeenstemming met het bereikte politieke akkoord.

Alles bij de bron; DutchIT