Het op grote schaal onderscheppen van data, zoals de AIVD en de MIVD binnenkort misschien mogen doen, is een bedreiging van de democratische rechtsstaat. "Als Europese lidstaten toch die kant opgaan, dan is dat een koerswijziging van een rechtsstaat naar een surveillancestaat", zo zei Albrecht op de CCC-hackersconferentie in Hamburg, waar hij een toespraak gaf. "En als die koerswijziging niet wordt gecorrigeerd, raken we die democratische rechtsstaat kwijt".

Tenzij op de rem wordt getrapt en wordt gekozen voor het verzamelen van inlichtingen op basis van 'verdenkingen en concrete risico's', kiezen we voor een surveillancestaat, vreest Albrecht. De Duitse EU-politicus is in het Europarlement door zijn medeparlementariërs gekozen tot 'rapporteur' van de nieuwe privacywetgeving, wat betekent dat hij de wetgeving analyseert, daarover specialisten raadpleegt en het Europarlement vervolgens een advies geeft voor een oordeel over de wetgeving...

..."Het is bizar dat dit wordt voorgesteld op het moment dat we zien hoe ver ongeremde surveillance gaat", aldus Albrecht, waarmee hij doelt op de NSA-onthullingen. "Dat is een dubbele standaard." Volgens Albrecht is het onderscheppen en opslaan van data in strijd met de vrijheid van burgers en hun recht om zelf te bepalen hoe ze hun leven inrichten. "Het leidt tot conformistisch gedrag en dat is een verlies voor een democratische samenleving", zo zegt hij, waarmee hij bedoelt dat mensen zich anders gaan gedragen als ze weten dat ze worden bespioneerd.

Alles bij de bron; Tweakers