De commissie voor burgervrijheden (civil liberties) van het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin wordt gesteld dat de Privacy Shield-overeenkomst met de VS de privacy van Europese burgers onvoldoende waarborgt. De EP-commissie geeft nu aan dat ook Privacy Shield onvoldoende waarborgen biedt die in lijn zijn met de nieuwe regulering van de EU op het gebied van databescherming (GDPR) en het handvest van de grondrechten van de EU...

...De belangrijkste pijnpunten voor de EP-commissie zijn het gebrek aan duidelijkheid over geautomatiseerde beslissingen, het recht om te protesteren en hoe de uitgangspunten van Privacy Shield toepasbaar zijn voor dataverwerkers. Verder zijn de betrokken Europarlementariërs bezorgd dat gegevens van EU-burgers nog altijd zonder toestemming gebruikt mogen worden door Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. 

Dit laatste volgt uit nieuwe Amerikaanse wetgeving die de NSA toestemming geeft om gegevens die via grootschalig aftappen zijn vergaard, zonder toestemming of bekend maken te delen met andere Amerikaanse diensten, waaronder de FBI. Verder zou de Ombudsman die is aangesteld door het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken onvoldoende onafhankelijk zijn en niet genoeg mogelijkheden hebben om zijn toezicht uit te voeren.

Alles bij de bron; TelecomPaper