Negen EU-landen, waaronder Nederland, hameren op een Europees registratiesysteem van vliegtuigpassagiers om zogenoemde Syriëstrijders te kunnen tegenhouden. Het gaat om geradicaliseerde moslims uit EU-landen die in Syrië willen vechten tegen het regime van president Bashar al-Assad.

De negen landen dringen er nu bij het Europees Parlement op aan snel tegemoet te komen aan hun wens voor het registratiesysteem PNR (Passenger Name Record). Het is een van de effectiefste instrumenten om de handel en wandel van Syriëstrijders te volgen, aldus de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, donderdag. Ze benadrukt dat het systeem „een hoog niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer” moet hebben, onder meer door onafhankelijke controle voor het gebruik van de data. 

Het EU-parlement heeft echter moeite met PNR. Het vreest dat de privacy wordt aangetast, en dat gegevens misbruikt kunnen worden. Een commissie van het parlement wees ruim een jaar geleden een eerste voorstel af.

Alles bij de bron; Telegraaf [thnx-2-GeenStijl]