De parlementaire commissie Burgerlijke vrijheden bespreekt op donderdag 8 januari de weigering van Europol om een document over de uitvoering van de EU-VS anti-terrorisme-overeenkomst openbaar te maken. De Europese Ombudsman, Emily O'Reilly, is bij het debat aanwezig.

 

pdfHet programma voor toegang tot informatie voor het traceren van terrorismefinanciering (TFTP) - ook bekend als de SWIFT-overeenkomst – is sinds augustus 2010 van kracht. Het programma maakt het delen van informatie over bankoverschrijvingen mogelijk om vermoedelijke terroristen op te sporen.

Europol controleert of de verzoeken van de VS. evenredig en noodzakelijk zijn. Tegelijkertijd controleert Europols gemeenschappelijk controleorgaan of Europol de nationale vereisten wat betreft gegevensbescherming naleeft.

De Ombudsman startte in 2013 een onderzoek naar aanleiding van een klacht van een EP-lid dat Europol ten onrechte de publieke toegang tot een jaarlijks auditrapport van het gemeenschappelijk controleorgaan geweigerd zou hebben. De Ombudsman heeft niet de bevoegdheden dit zelf te inspecteren, zodat het onderzoek moest worden gesloten. Europol liet weten dat openbaarmaking niet mogelijk was omdat de VS weigerde de vereiste toestemming te geven.

Donderdag 8 januari bespreekt de parlementaire commissie de kwestie, met inbegrip van bezorgdheid dat een overeenkomst met een buitenlandse regering negatief effect op de democratische controle op de uitvoerende maatregelen van de EU kunnen hebben.

 

Alles bij de bron; EuropeesParlement