Het aantal aangiftes van bewakingscamera's is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Momenteel telt België ongeveer 14 000 plaatsen waar zich systemen voor bewakingscamera's bevinden. In juni 2010 waren dat er nog maar 8 300. De felle stijging op korte tijd heeft te maken met de nieuwe wet op de bewakingscamera's.

Die wet verplicht de aangifte van bewakingscamera's bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (kortweg: Privacycommissie) en voorzag een overgangsperiode van drie jaar. Binnen die termijn moest iedereen die een bewakingscamera heeft of wil installeren, rekening houden met de nieuwe voorwaarden. Eind juni 2010 liep de overgangsperiode af. Daardoor zag de Privacycommissie het aantal aangiftes de voorbije maanden fors stijgen.

Bron van dit artikel: www.belgium.be 

Onder het artikel staat de website van het Belgisch CBP