Nieuws uit Brussel

Het op 1 december 2009 inwerking getreden Verdrag van Lissabon maakt de weg vrij voor de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM).

Dit verdrag waarborgt onder meer het recht op een eerlijk proces (artikel 6) en het recht op respect voor het privé- en familieleven (artikel 8). Het EVRM-verdrag werd kort na de oprichting van de Raad van Europa (in 1949) opgesteld en trad in 1953 in werking. Bij deze organisatie hebben zich in de afgelopen zestig jaar in totaal 47 landen aangesloten.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.eerstekamer.nl

De Europese Commissie gaat een aantal datawetten en -regels herbekijken. De bedoeling is om na te gaan of ze wel noodzakelijk en proportioneel zijn.

“De commissie kijkt of de dataretentiewet proportioneel is en of de tijd dat de data wordt bijgehouden te lang is”, zegt Matthew Newman, woordvoerder voor Justitie, Fundamentele Rechten en Burgerzaken aan ZDNet UK.

De dataretentiewet komt er op neer dat providers alle communicatie moeten bijhouden gedurende zes tot vierentwintig maanden, afhankelijk per land. Dat bevat onder meer naar wie je e-mailt en wanneer je welke sites bezoekt. De eigenlijke inhoud wordt niet bijgehouden.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.zdnet.be

Europese regeringen hebben de Europese Commissie vrijdag toestemming gegeven om met de Verenigde Staten een nieuwe overeenkomst te bespreken over het delen en natrekken van informatie over bankoverschrijvingen voor terrorismeonderzoek.

De Europese ministers van binnenlandse zaken hebben Malmstrom een mandaat gegeven om van de VS te eisen dat verzoeken om gegevens eerst moeten worden getoetst door een rechter in een EU-lidstaat. Ook moeten ingezetenen van de EU op dezelfde schadeloosstelling kunnen rekenen als Amerikanen wanneer gegevens misbruikt worden. Tot slot mogen de gegevens alleen worden gebruikt voor onderzoek naar terrorisme.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nieuws.nl

Omdat het Europees Parlement het vorige SWIFT-akkoord in februari verworpen heeft, moet er over een nieuw akkoord worden onderhandeld.

Bij hun afwijzing van het vorige akkoord bekritiseerden Europarlementsleden vooral het feit, dat niet alleen gegevens van specifieke verdachten zouden worden overgedragen, maar dat dat ook "in bulk" zou kunnen, voor grote aantallen mensen. Rechten van de burgers op hun eigen persoonsgegevens, met name toegangsrechten, rectificatie, schadevergoeding en beroepsprocedures, waren ook niet duidelijk genoeg omschreven.

Het Parlement is ook gevraagd om een overeenkomst inzake de overdracht van gegevens van vliegtuigpassagiers aan de VS en Australië al dan niet goed te keuren. Op 6 mei stemmen Europarlementsleden over een ontwerpresolutie, met naar verwachting een voorstel voor uitstel van de stemming. Op die manier kan een standaardmodel voor Passenger Name Record (PNR) bestanden worden ontwikkeld, dat aan de eisen van het Parlement voor de gegevensbescherming voldoet. PNR-gegevens werden aanvankelijk voor commerciële doeleinden verzameld, maar worden nu steeds vaker gebruikt om misdaad te bestrijden.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.europeesparlement.eu

De beweging van jonge liberalen in Europa is tegen het blokkeren van sites voor kinderporno...

...,,Blokkeren van websites laat ze niet verdwijnen. Ze zijn nog steeds op het internet en toegankelijk voor iedereen die de filters kan ontwijken. En dat is zo eenvoudig als het invoeren van een nieuwe DNS-server in je computer. Dat kan in 10 à 15 seconden.''

De jonge liberalen steunen de strijd tegen kinderporno, maar vinden censuur niet de juiste aanpak.

Lees het volledig artikel bij de bron; www.depers.nl

De Europese Commissie wil alle EU-lidstaten verplichten om een internetfilter in te voeren. Het filter moet websites met kinderporno afschermen, maar critici menen dat het filter weinig zal helpen en censuur in de hand zal werken.

Eurocommissaris Cecilia Malmström van Binnenlandse Zaken gaat maandag een richtlijn voorstellen die het filteren van websites met kinderporno verplicht stelt.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.tweakers.net

De Europese Commissie hoopt tegen de zomer een nieuwe overeenkomst met de VS te sluiten over de inzage in bankoverboekingen van Europese burgers en bedrijven.

Een eerder akkoord met de VS werd afgekeurd door het Europees Parlement. Dat vond de privacybescherming onvoldoende gewaarborgd en wilde meer duidelijkheid over wat er met de gegevens gebeurt.

De VS zeggen de informatie nodig te hebben voor terrorismebestrijding. Ze willen inzicht in de geldstromen waarmee terreuraanslagen worden gefinancierd. De Commissie zal in de nieuwe besprekingen met de Amerikanen inzetten op „de grootst mogelijke bescherming van de persoonsgegevens van EU-burgers”.

Bron; NRC

De Europese Raad van Ministers wil dat de EU-lidstaten vaart maken met internetfilters tegen kinderporno. Deze week werd nog bekend dat het Nederlandse kinderpornofilter is vertraagd, omdat invoering moeilijker blijkt dan verwacht.

...Het filteren van internetverkeer, al dan niet om kinderporno te bestrijden, is omstreden: critici menen dat de filters gemakkelijk kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn bedoeld. Google en Yahoo keerden zich woensdag tegen een internetfilter dat de Australische regering wil instellen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.sargasso.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha