Nieuws uit Brussel

De Europese Commissie wil dat lidstaten werk maken van het innen van verkeersboetes die weggebruikers opgelegd krijgen in andere EU-lidstaten. Vooral overtredingen van buitenlandse bestuurders die geregistreerd worden met geautomatiseerde systemen zoals flitscamera’s, blijven vaak onbestraft...

...Dit najaar presenteert de Commissie een wetsvoorstel om de uitwisseling van kentekengegevens te verbeteren. Het Landelijk Parket Team Verkeer van het Openbaar Ministerie is dan ook blij met het voorstel van de Commissie. „Daardoor kunnen juridisch bindende bepalingen worden opgelegd. Tot nu toe was de samenwerking vrijblijvend, waardoor we met veel landen geen afspraken konden maken over de uitwisselen van kentekengegevens.” Het nieuwe wetsvoorstel dwingt lidstaten tot uitwisseling van de gegevens.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nrc.nl 

De EU financiert een Brits onderzoek naar de inzet van technologie om het gedrag van passagiers in vliegtuigen in de gaten te houden.

Een combinatie van camera's, sensoren voor het detecteren van explosieven, microfoons en computersystemen zouden een piloot in de toekomst moeten waarschuwen voor verdacht gedrag van passagiers. Lees terroristen...

...Hoewel de EU voorlopig geen plannen heeft om een dergelijk systeem te verplichten, is het weer een teken aan de wand dat de angst voor terrorisme als allesomvattend argument gebruikt wordt om ons stapje voor stapje onze privacy te ontnemen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.bright.nl

Van hooiberg naar speld: stap vooruit, maar geen triomf

In juli stemt het Europees Parlement over de doorgifte van bankgegevens aan de VS. Het bereikte compromis zet niet direct aan tot het ontkurken van de champagneflessen. Alle positieve en negatieve punten bij elkaar opgeteld is het op z’n best een zes min.

De rechtsbescherming voor burgers is met vraagtekens omgeven, en er zijn twijfels of alle partijen wel serieus van zins zijn zich aan de afspraken te houden. Alle kritische opmerking van diverse kanten zijn zeer zeker terecht....

...D66 sluit zich dus aan bij het compromis. Niet met vreugde, en niet zonder twijfels.

Lees het volledige artikel bij de bron; weblog Sophie in 't Veld

De bewaarplicht voor zoekmachines is dankzij Europarlementariërs van het CDA, SGP en ChristenUnie een stap dichterbij gekomen, zo waarschuwt Bits of Freedom (BoF).

Schriftelijke Verklaring 29 wordt gepresenteerd als “een Europees alarmsysteem (EAS) tegen pedofielen”, maar wil in werkelijkheid ook de bewaarplicht naar zoekmachines uitbreiden. Onder publieke druk trok een groot aantal parlementariërs hun ondertekening van de verklaring in.

Hoe doorslaggevend deze stemmen waren .... er zijn 369 stemmen nodig en er zijn voor dit voorstel 371 stemmen uitgebracht....CDA'rs ....BEDANKT HOOR !

Bron voor dit artikel; www.security.nl & www.bof.nl

EP-lid Marietje Schaake wil dat de Europese Unie de mediavrijheid en klokkenluiders beschermt naar het voorbeeld van een IJslands wetsvoorstel.

,,We moeten de persvrijheid beter beschermen. Het is onaanvaardbaar dat er in Europa censuur en zelfcensuur is voor journalisten en cartoonisten, zoals met de spotprenten van Mohammed'', zei Schaake maandag in Brussel bij een persconferentie voorafgaand een seminar dat ze had georganiseerd....

....,,Het zal niet makkelijk zijn om de regels van een land met 317.000 inwoners om te zetten naar een gebied met 500 miljoen inwoners en 27 verschillende juridische systemen. Maar als Europa echt een eenheid in waarden wil zijn, moeten we deze kant op. We kunnen leren van alle goede ervaringen.''

Lees het volledige artikel bij de bron; www.europa-nu.nl

 

Het nieuwe rijbewijs, in plastic en zo groot als een bankkaart, doet vanaf 7 en 8 juli zijn intrede. 

Tegen eind 2011/begin 2012 moet iedereen in België er eentje hebben. 

Bedoeling is dat de politie het document kan gebruiken om toegang te krijgen tot de centrale gegevensbank van rijbewijzen.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.hln.be

Burgerrechtenorganisatie StateWatch [1] maakte eind mei bekend dat de Europese Raad op 26 april een voorstel aannam gericht op het volgen van (en het optreden tegen) mensen die een "radicale boodschap" met het label "extreem rechts/links, islamitisch, nationalistisch of anti-globalisering" verkondigen of ondersteunen....

...Het besluit van de Europese Raad omvat het instellen van een EU "gegevensverzamel-instrument" dat ter beschikking wordt gesteld aan de politie- en veiligheidsdiensten in de lidstaten.

Dat 'instrument' omvat 70 basisvragen over ideologie, verspreidingskanalen, persoonlijke en beroepsmatige gegevens over degene die gevolgd worden (de 'agents'), en andere zaken. De antwoorden worden vervolgens verwerkt in een Europese gegevensbank.

Hoewel het besluit niet bindend is, kunnen de richtlijnen leiden tot politionele samenwerking tussen lidstaten en tot diverse nieuwe praktijken van gegevensverzameling binnen de lidstaten.

Lees het volledige artikel bij de bron: www.globalinfo.nl

Op eigen initiatief heb ik twee weken geleden alle Nederlandse EP leden aangeschreven om aanacht te vragen voor de gluiperige uitbreiding van de bewaarplicht tot zelfs de zoekopdrachten.

In de eerste week kreeg ik twee reacties en nadat ik dezelfde mail gister nogmaals verstuurd heb kreeg ik er vandaag weer twee. Gelukkig allemaal met de strekking dat het voorstel niet ondersteund is of wordt.

Eenzelfde actie loopt via BOF en ook daar gaat het lekker

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha