Nav een vermelding op Sargasso en een aanvullende search op Google blijkt dit onderwerp ook op de agenda te staan van de komende JBZ-Raad op 24 & 25 februari.

Verslag door de Commissie over de evaluatie van de uitvoering van de EU-VS TFTP-overeenkomst gedurende de eerste zes maanden

- Presentatie door Europol

Europol zal tijdens deze bijeenkomst van de JBZ-Raad een korte  presentatie geven over de eerste ervaringen die deze organisatie heeft  opgedaan bij de uitvoering van de overeenkomst tussen de EU en de  Verenigde Staten betreffende het zogenoemde Terrorist Finance Tracking  Programme (TFTP).

Op 28 juni 2010 hebben de EU en de Verenigde  Staten een overeenkomst gesloten over de uitwisseling en verwerking van  bepaalde betalingsverkeergegevens. Deze overeenkomst, die tot doel heeft  bij te dragen aan de bestrijding van terrorisme en terrorismefinanciering,  is op 1 augustus 2010 in werking getreden. Europol is een centrale rol  toebedeeld bij de toetsing van de Amerikaanse verzoeken om de  verstrekking van gegevens aangaande internationaal betalingsverkeer.

De Europese Commissie is inmiddels op verzoek van de Raad en het  Europees Parlement een studie gestart naar de haalbaarheid van een  Europees TFTP. Deze studie zal naar verwachting uiterlijk 1 augustus 2011 zijn afgerond.

Bron; ikregeer