De Europees toezichthouder voor gegevenbescherming, Peter Hustinx, is kritisch op het nieuwe akkoord dat Europese politici hebben gesloten met de VS over het verstrekken van bankgegevens om terrorisme te bestrijden.

Volgens Hustinx zullen gegevens van Europese burgers nog altijd in bulk worden verstrekt...

Hustinx merkt op dat de EU en de VS al procedures hebben om financiële gegevens te delen voor gerechtelijke onderzoeken, inclusief een wederzijds samenwerkingsakkoord. Daarnaast moet het akkoord nog verder op één lijn worden gebracht met de Europese wetgeving

Lees het volledige artikel bij de bron; www.tweakers.net

Bron van tweakers artikel; www.zdnet.be