ING België heeft woensdag de mogelijkheid gelanceerd voor zijn cliënten om vingerafdrukherkenning te gebruiken om toegang te krijgen tot mobiel bankieren. De bank-verzekeraar gaat er prat op de eerste bank in België te zijn die biometrie introduceert in een applicatie voor mobiel bankieren.

...In 2013 werd een proefproject gehouden in de Genste scholengemeenschap Artevelde waarbij studenten bij het binnen- en buitengaan van de school zich dienden te registreren aan de hand van hun vingerafdruk. De vraag die we ons daarbij stellen is waartoe dit zal leiden en welk nut het heeft. Mensen van jongsaf onderwerpen aan controlemaatregelen werkt desensibiliserend en maakt hen ontvankelijker hiervoor. Bovendien worden de voordelen van biometrie uitvergroot zonder dat er vragen worden gesteld bij de wenselijkheid of het effect ervan op onze grondrechten. Daarom stond deze manier van controle op de shortlist voor de Big Brother Awards 2013.

Ook de privacycommissie sprak zich uit over deze manier van identificatie. Zij waarschuwde voor het desensibiliserend effect, ten aanzien van het publiek, dewelke een veralgemeend gebruik van biometrische systemen ongetwijfeld tot gevolg zou hebben. “Biometrie is een krachtig authenticatiemiddel en om het vooropgestelde doel te bereiken zou het alleen gebruikt mogen worden bij gebrek aan enig ander middel en niet omdat het zo gemakkelijk en praktisch is of omdat het ‘modern’ staat”.

Alles bij de bron; MensenRechtenLiga


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!