Het eigen risico voor fraude bij internetbankieren wordt niet afgeschaft, maar gaat van 150 naar 50 euro, zo heeft minister Dijsselbloem van Financiën laten weten. De minister reageerde op een initiatiefnota van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. In zijn nota geeft Nijboer negen stellingen over veilig online bankieren, beschikbaarheid en privacy & data.

Het PvdA-Kamerlid wilde onder andere het eigen risicobedrag van 150 euro schrappen, omdat dit in de praktijk een "dode letter" blijkt. Volgens Dijsselboem zijn Europese lidstaten verplicht om dit bedrag in hun nationale regelgeving te implementeren. Tijdens een recent bereikt Raadscompromis is een eigen risicobedrag van 50 euro opgenomen. Daarnaast geeft de minister aan dat hij de mogelijkheden en wenselijkheden van de optie om de aansprakelijkheid van consumenten in te perken opnieuw tegen het licht zal houden.

Nijboer stelde in zijn initiatiefnota ook dat de bewijslast in het geval van fraude met internetbankieren moet worden omgedraaid. Als een bank denkt dat er sprake is van grove opzet of nalatigheid, moet de bank dat bewijzen. Bovendien moet schade binnen een maand worden vergoed. Wel stelt de minister dat als er sprake van opzet of grove nalatigheid is, de consument het hele verlies zelf moet dragen. "Of er sprake is van fraude of grove schuld wordt bepaald door de rechter, ook wanneer er phishing of malware in het spel is."

Alles bij de bron; Security