Betalingsverkeer

Het kabinet wil het witwassen van crimineel geld aanpakken met een nieuwe wet, maar die wet zelf is "onrechtmatig" en een te grote inbreuk op de privacy. Dat zei Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens vandaag in een hoorzitting in de Tweede Kamer.

De toezichthouder geeft een ongewoon hard signaal af over het wetsvoorstel van het kabinet. Als de nieuwe wet wordt aangenomen, maakt die mogelijk dat banken gezamenlijk alle bankbetalingen boven de 100 euro in de gaten mogen houden. Bij bedrijven mogen de banken zelfs alle transacties gezamenlijk gaan monitoren...

...De Autoriteit Persoonsgegevens onderschrijft het doel, maar vindt het middel veel te zwaar. "Want er zit ook gevoelige informatie bij over donaties aan geloofsgenootschappen, politieke partijen en gezondheidsgegevens", zegt Aleid Wolfsen. "Het is buiten de grenzen van het evenredigheidsbeginsel om alle klanten van banken en alle transacties te gaan volgen en monitoren en als verdacht te betitelen.De Nederlandse Vereniging van Banken is het daar niet mee eens en vindt dat de impact op de privacy van het nieuwe voorstel wordt overschat.

Het is nu aan de Tweede Kamer om te besluiten hoe het verdergaat met de nieuwe wet. Dat een groot aantal partijen worstelt met de afweging tussen privacy en opsporing werd wel duidelijk uit de vragen die ze stelden. Later dit jaar volgt een debat.

Alles bij de bron; NOS


Minister Kaag van Financiën bespreekt de digitale euro volgende week tijdens een bijeenkomst van de Eurogroep en de Ecofinraad. In haar agenda heeft Kaag haar meningen genoteerd over de digitale euro, een onderzoeksproject van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank.

De minister schrijft dat de EC in het tweede kwartaal van 2023 een wetsvoorstel wil voorleggen aan de lidstaten over de digitale euro. Het is voor het eerst dat er zo'n concrete datum wordt genoemd. In de wet wordt al direct bepaald of de digitale valuta er komt en hoe die eruit komt te zien.

Kaag schrijft dat Nederland alleen vóór de invoering zal stemmen onder een paar voorwaarden. Ten eerste moeten er 'duidelijke voordelen zijn voor consumenten, bedrijven en de bredere economie'. Daarnaast vindt ze dat 'de privacy moet worden gewaarborgd'.

Dat heeft de minister al eerder geëist, maar er is nooit verder gezegd wat die abstracte eis in de praktijk moet inhouden.

Kaag wil bijvoorbeeld ook als voorwaarde stellen dat de digitale euro 'overeenstemming heeft met het antiwitwasraamwerk', maar daarvoor is per definitie een privacyinbreuk nodig. De afweging tussen die twee belangen blijft een grote onbekende factor in de ontwikkeling van de munt. Ze wil tot slot ook dat de digitale euro 'waarborgen heeft voor de financiële stabiliteit' en dat hij niet 'programmeerbaar' is. 

Ook over dat laatste is de minister niet duidelijk.

Een opvallende nieuwe ontwikkeling is wel dat Kaag nu zegt dat Nederland openstaat voor een op tokens gebaseerde valuta. Voorheen was het heersende beeld van de digitale euro dat het zou gaan om een op rekening gebaseerde munt, vergelijkbaar met een commerciële bankrekening met giraal geld. 

Alles bij de bron; Tweakers


De BoerBurgerBeweging (BBB) wil dat er een referendum onder de Nederlandse bevolking wordt gehouden over de invoering van de digitale euro. Andere partijen willen dat de munt helemaal niet wordt ingevoerd, zo blijkt uit meerdere moties die over de digitale euro zijn ingediend.

Op 14 december kwamen meerdere partijen in de Tweede Kamer met in totaal 23 moties die betrekking op de digitale euro hebben.

BBB-Kamerlid Van der Plas wil met de motie het kabinet verzoeken een referendum te houden onder de Nederlandse bevolking en die te laten stemmen over het wel of niet toevoegen van een digitale euro aan de officiële betalingsopties in de eurozone. 

JA21-Kamerlid Eppink wil dat het kabinet zich in Europees verband verzet tegen een digitale euro die de transferunie nog verder uitbreidt.

Olaf Ephraim van Groep van Haga wil met zijn motie dat de regering zich uitspreekt dat Nederland nooit zal deelnemen aan een programmeerbare digitale euro. Ook de PVV ziet deelname niet zitten. 

Eerder bleek al dat er in de Tweede Kamer zorgen zijn over de privacygevolgen van de digitale euro.

Op dit moment bevindt de digitale euro zich bij de Europese Centrale Bank (ECB) nog in de onderzoeksfase. Deze fase duurt naar verwachting tot het najaar van 2023. De Europese Commissie wil in het voorjaar van 2023 met een wetsvoorstel over de digitale euro komen.

Alles bij de bron; Security


 

In de strijd tegen criminaliteit wil het kabinet banken de mogelijkheid geven om particuliere transacties boven de 100 euro gezamenlijk te monitoren. Hetzelfde moet gaan gelden voor alle zakelijke transacties, dus ook die onder de 100 euro. Op deze manier moeten banken ongebruikelijke transactiepatronen makkelijker in beeld krijgen en moet witwassen een stuk moeilijker worden.

Kamerleden zijn kritisch. Het drempelbedrag in de plannen kwam na spijkerhard commentaar door belangrijke adviesorganen van het kabinet. "Als de bezwaren niet zijn weggenomen, opent een nieuw wetsvoorstel de deur naar een ongekende massasurveillance van Nederlanders", schreef de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volgens de Raad van State is niet alleen de privacy in het geding: "Deze monitoring kan ook leiden tot uitsluiting en discriminatie." In dat advies stelde de Raad van State zelfs voor om de gezamenlijke transactiemonitoring te schrappen uit de plannen.

Het kabinet wil graag door met de gezamenlijke monitoring, omdat criminelen complexe netwerken van banken en transacties opzetten en hiermee te makkelijk onder de radar blijven. 

Het kabinet denkt de bezwaren van de adviseurs voldoende te kunnen wegnemen door een aantal extra waarborgen in te bouwen. Of die voldoende zijn voor de adviesorganen is nog niet duidelijk. De Raad van State kan alleen op de nieuwe plannen reageren als de regering om een nieuw advies vraagt. En ook de Autoriteit Persoonsgegevens gaat de aanpassingen pas beoordelen als de wet door het parlement is.

Alles bij de bron; NOS


 

Wereldwijd zijn centrale banken de lancering van hun eigen Central Bank Digital Currency (CBDC) aan het voorbereiden. Deze digitale munt zou ons geldstelsel moeten versterken zodat een kredietcrisis, zoals in 2008, niet meer kan voorkomen. Tegenstanders zien de munt als een gevaar voor hun privacy en een nieuwe stap in de richting van steeds verdere overheidscontrole....

....Vertrouwen is namelijk het enige fundament van ons geldstelsel. Zoals Henry Ford al zei: ‘Als mensen vandaag het geldsysteem begrijpen, dan breekt morgen de revolutie uit.’...

Dan is er nog het geld dat in munten en biljetten in uw portefeuille zit. Men noemt dat het ‘chartaal geld’. Dat geld kan niet worden uitgeleend zonder dat het tijdelijk fysiek van eigenaar verandert. Daardoor is er ook geen geldschepping mogelijk. Veel mensen zien dit dan ook als een veiliger alternatief. Dat is precies wat de CBDC beoogt te zijn: een digitale munt die gecentraliseerd door de centrale bank wordt beheerd.

Deze digitale munt zou op een rekening staan, zoals contant geld in een portefeuille zit. Ze kan dus niet worden uitgeleend zonder daadwerkelijk van eigenaar te veranderen. Daardoor is er geen geldschepping mogelijk en wordt het risico van een bankrun dus uitgesloten, want als men dit geld gaat ophalen is er geen probleem. De bank heeft immers nooit minder tegoeden, dan er geld op mensen hun rekening staat. Men zou het ‘digitaal chartaal geld zonder privacy’ kunnen noemen.

Tegenstanders vinden het een aantasting van het recht op privacy en zien hierin een machtsgreep van een overheid die zijn kerntaken steeds verder uitbreidt.

Het meest fundamentele bezwaar is het feit dat de overheid opeens in staat is elke transactie te volgen en dat daarmee de privacy over je eigen geld voorgoed verleden tijd is. Het steunen van een protestactie of geld overmaken naar je buurman die in het zwart bijklust als tuinman, alles is zichtbaar voor de centrale bank.

Ook zijn er zorgen over misbruik van de mogelijkheden om rekeningen te blokkeren of CO2-budgetten in te voeren. Ook negatieve rente invoeren behoort opeens tot de mogelijkheden, omdat men het risico van een bankrun kan uitsluiten. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos.

In Canada heeft men deze zorgen aan den lijve ondervonden. Toen men begin dit jaar vrachtwagenchauffeurs protesteerden tegen de semi-verplichte coronavaccinatie van premier Justin Trudeau werden de tegoeden van demonstranten bevroren. De regering droeg banken op rekeningen van vermoedelijke demonstranten te blokkeren. Ook crowdfundingen werden bevroren, waardoor de truckers geen mogelijkheden meer hadden om diesel voor hun vrachtwagens te kopen. Dat was een nooit geziene actie in een vrije democratie.

Alles bij de bron; Doorbraak


In België is verzet tegen plannen van de grote banken om het aantal geldautomaten in het land te verminderen. De banken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC zijn het Batopin-project gestart, waarbij ze een netwerk van generieke geldautomaten willen opzetten, vergelijkbaar met de Geldmaat in Nederland.

Het Batopin-project heeft als gevolg dat het aantal geldautomaten in België "drastisch" zal afnemen waardoor heel wat burgers geen toegang meer tot een geldautomaat hebben, zo waarschuwen consumentenorganisatie Testaankoop, ouderenbeweging Okra en non-profitorganisatie Financité. Naast de toegankelijkheid maken de organisaties zich zorgen over de kosten die de banken in rekening brengen voor het opnemen van geld bij een Batopin-automaat.

De drie organisaties vragen de Belgische regering om verdere afschaffingen van geldautomaten te blokkeren en op zijn minst terug te keren naar het aantal geldautomaten op 31 december 2021. "De belofte van een geldautomaat binnen vijf kilometer voor 95 procent van de bevolking is volstrekt onvoldoende, zeker nu Batopin cijfers presenteert die rekening houden met automaten op ‘vogelvlucht’-afstand."

Alles bij de bron; Security


De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de mogelijke privacygevolgen van de digitale euro. Ook zijn er twijfels over de noodzaak van een dergelijke valuta. Dat bleek uit een debat dat vorige week in de Tweede Kamer over de digitale euro plaatsvond.

Kamerleden maken zich zorgen over de mogelijke impact mocht de munt er komen. "Gisteren is nog gebleken dat zo'n witwaswet, het UBO-register, veel te ver gaat. Als de EU een extra instrument in handen krijgt, dan laat ze die kans echt niet liggen. Dat de voorzitter van de ECB, mevrouw Lagarde, aangaf dat volledige anonimiteit niet haalbaar is, stelt ons als SGP ook niet gerust", liet SGP-Kamerlid Stoffer weten.

PVV-Kamerlid Van Dijck wees ook naar de noodzaak van een digitale euro: "Waarom zou Nederland een digitale euro willen? De bevolking lust 'm niet. De Kamer, met uitzondering van D66, lust 'm niet. De rest is gewoon tegen een digitale euro. Dat moet de inzet zijn van deze minister. Ze moet zich niet doof en blind houden voor de geluiden uit de samenleving en uit deze Kamer."

In het eerste kwartaal van volgend jaar zal Kaag meer informatie naar de Tweede Kamer sturen, waarin onder andere wordt ingegaan op de planning en de mogelijke vormgeving.

Alles bij de bron; Security


Minister Kaag van Financiën heeft in de Tweede Kamer gezegd dat er nog geen besluiten zijn genomen over invoering van een 'digitale euro'. De Europese Centrale Bank denkt na over de ontwikkeling van zo'n munt, als aanvulling op contant geld.

In de Kamer zijn veel vragen over de digitale euro, vooral over de mogelijke gevolgen voor de privacy.

Veel Kamerleden zijn bang dat de overheid via de digitale euro kan volgen hoe mensen hun geld besteden, ook als het om kleine privé-aankopen gaat. Verder is er angst dat in de munt kan worden 'geprogrammeerd' waar iemand geld aan mag uitgeven. Zoals Kamerlid Ephraim het verwoordde: "Een doosje sigaren niet en een veganistische algenburger wel."

Kaag onderstreepte het belang van goede voorwaarden op het gebied van privacy. En ze zei te willen voorkomen dat iemand via de digitale euro kan worden gedwongen bepaalde producten wel of juist niet te kopen.

Alles bij de bron; NOS


 

Steeds meer mensen betalen in de winkel met hun smartphone of smartwatch. Heel handig natuurlijk, maar is het ook veilig?...

....geen enkele betaalmethode is compleet risicoloos. Alhoewel de kans klein is, kan een transactie bijvoorbeeld onderschept worden omdat ‘ie via een onbeveiligd netwerk wordt verzonden.

Verder liet de Consumentenbond zien dat je altijd op je hoede moet zijn voor zakkenrollers. Als een dief erin slaagt om een Apple Watch te stelen en in de buurt blijft van het slachtoffer, ontgrendelt het gestolen horloge misschien. Vervolgens kan de crimineel betalingen via het horloge uitvoeren zonder medewerking van het slachtoffer.

Heel waarschijnlijk is dit scenario niet. Bovendien kun je het risico opvangen door de standaardinstelling ‘Ontgrendel via iPhone’ uit te zetten. Je vindt deze in de Watch-app op je iPhone.

Verder is het verstandig om betalingen alleen goed te keuren met biometrische gegevens, zoals een gezichtsscan of vingerafdruk. Gebruik je een pincode, vermijd dan eenvoudig te raden codes als ‘1234’ of je geboortejaar.

Alles bij de bron; AD


 

Het verbod op contante betalingen boven de drieduizend euro dat het kabinet wil invoeren is alleen mogelijk als de Belastingdienst op de krappe arbeidsmarkt op tijd voldoende personeel kan werven. Daarnaast zullen er manieren worden gezocht om het verbod te omzeilen, zo laat de fiscus weten. 

Als uitvoerende partij was de fiscus gevraagd een uitvoeringstoets uit te voeren. Daarin wordt gekeken naar zaken als handhaafbaarheid, risico's, uitvoeringskosten en personele gevolgen. 

De Belastingdienst verwacht dat de incidentele kosten voor het toezicht op het verbod 4,2 miljoen euro bedragen, waarvan meer dan 3,5 miljoen euro naar de automatisering gaat. Structureel kost het toezicht de belastingbetaler 3,1 miljoen euro per jaar. Als het wetsvoorstel in de Eerste en Tweede Kamer wordt aangenomen zou het toezicht op het verbod op contante betalingen boven de drieduizend euro op 1 juli 2023 kunnen worden ingevoerd.

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde vorige week dat het voorstel tot ongekende massasurveillance kan leiden. Privacystichting Privacy First noemt het een bancair sleepnet en de Raad van State sprak eerder van een vergaande inbreuk op de grondrechten van burgers. In een toelichting op het wetsvoorstel erkent Kaag dat de effectiviteit van het gezamenlijk monitoren van transacties door banken, zoals opgenomen in het wetsvoorstel, niet onomstotelijk vaststaat. 

Alles bij de bron; Security


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!