45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit
  • Home
  • Buitenlands Nieuws

Internationaal Nieuws

Privacy op reis: wat mag de douane?

Als je naar het buitenland op vakantie gaat wil je goed voorbereid zijn. Maar is het ook verstandig om je geliefde smartphone mee te nemen? Net als je identificatiebewijs kan je apparatuur ook flink worden gecontroleerd bij de grens. In de Verenigde Staten zijn er zelfs plannen in gang gezet om de wachtwoorden van reizigers op te eisen. Op vakantie gaan kan op deze manier een grote impact hebben op je privacy. Het is handig te weten welke rechten je hebt als om inzage in jouw spullen of gegevens wordt gevraagd, dan kun je zelf ook een duidelijke grens stellen. Hier lees je alles over privacy op reis....

Vakantiecheck(in)list

Voordat je op reis gaat kun je de volgende vakantiechecklist doornemen om je gegevens bij de grens te beschermen:

1. Neem een oude of goedkope (prepaid)telefoon mee om te bellen.

2. Verander na je reis de wachtwoorden van je belangrijkste accounts.

3. Ontdoe je laptop of mobiele apparatuur van de data die je niet nodig hebt tijdens je trip, zodat het eventuele uitlezen van je apparatuur minder schadelijk is.

4. Versleutel je apparatuur.

5. Verwijder apps of beveilig deze met een wachtwoord.

6. Schakel apparatuur zoveel mogelijk uit om bepaalde typen cyberaanvallen te voorkomen.

7. Wis niet al je gegevens, want als het lijkt dat je iets verbergt zal je extra worden gecontroleerd bij de grens.

Alles bij de bron; CompTotaal


 

Japanners vrezen gedachtenpolitie door voorstel premier Abe

Premier Abe’s regerende coalitie wil deze week een wetsvoorstel aannemen die het „plannen” of het uitvoeren van „voorbereidende acties” van een lange lijst misdaden strafbaar maakt. Het moet Japan tegen terrorisme beschermen, maar omvat misdaden zoals wielerwedstrijden organiseren zonder vergunning, schending van het auteursrecht en het meenemen van bijvoorbeeld paddenstoelen uit beschermde bossen.

Er is veel kritiek op het voorstel. Rechterlijke experts noemen de samenzweringswet een bedreiging voor de Japanse democratie. Zo schreef de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor het recht op privacy, Joseph Cannataci, afgelopen maand een openbare brief aan premier Abe waarin hij het had over de grote risico’s voor „fundamentele publieke vrijheden”, omdat het vanzelfsprekend is dat de aangeklaagden vooraf moeten worden blootgesteld aan aanzienlijke surveillance.

In een brief aan de secretaris-generaal van de VN omschrijft de in Tokio gevestigde internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Now (HRN) het voorstel als een bedreiging van „gewetensvrijheid, het recht op privacy, politieke vrijheid, vrijheid van meningsuiting, en vrijheid van vereniging.”

Politicoloog Koichi Nakano vreest dan ook voor een politiestaat. „De overheid spioneert nu al, maar dit zal veel erger worden.”  Het probleem beperkt zich niet tot Abe, volgens Nakano. De politie heeft baat bij het voorstel.  ...het aantal agenten de afgelopen tien jaar met 15.000 personen toegenomen. Bij gebrek aan werk worden mensen die door rood fietsen vervolgd. „Het wetsvoorstel stelt de politie in staat mensen die geen misdaden hebben begaan, te criminaliseren,” zegt Nakano. „Een gevaarlijke vorm van zelfbehoud.”

Alles bij de bron; NRC


 

Eerste controle privacyverdrag EU-VS in september

In september van dit jaar zal de eerste jaarlijkse controle plaatsvinden van het privacyverdrag dat vorig jaar tussen de EU en Verenigde Staten werd gesloten, het zogeheten privacyschild. Het privacyschild is sinds juli 2016 van kracht en in plaats gekomen van de Safe Harbour-overeenkomst, die het Europees Hof van Justitie op 6 oktober 2015 ongeldig verklaard. Het heeft als doel bij uitwisseling van persoonsgegevens met de VS een beschermingsniveau te bieden dat in grote lijnen overeenkomt met het niveau binnen de Europese Unie.

 De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29-werkgroep (WP29), benadrukken dat tijdens deze controle onder meer aandacht moeten worden besteed aan de wijze waarop de ombudspersoon zal gaan werken. Bij de ombudspersoon kunnen klachten worden ingediend over de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Alles bij de bron; Security


 

EU-Hof verklaart The Pirate Bay illegaal en baant weg voor blokkade

Het Europese Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in de zaak die door Brein is aangespannen tegen providers Ziggo en Xs4all. De rechter bepaalde dat The Pirate Bay met zijn dienst inbreuk maakt op auteursrechten, waardoor een nieuwe blokkade op handen lijkt. Het Hof meldt dat de site 'een essentiële rol speelt' bij het aanbieden van beschermd materiaal.

...In een reactie laat UvA-hoogleraar informatierecht Bernt Hugenholtz weten: "Deze uitspraak is op zich geen verrassing na de uitspraken in de Geenstijl- en Filmspeler-zaken. Maar in mijn ogen is het een onjuiste uitspraak, omdat het auteursrecht veel te ver wordt opgerekt, waardoor The Pirate Bay direct aansprakelijk wordt gesteld. Dat wijkt radicaal af van wat Europese en Amerikaanse nationale rechters in de afgelopen twintig jaar hebben bepaald over aansprakelijkheid van p2p-platformen. Daarom is Europese harmonisatie van aansprakelijkheid hard nodig."

Alles bij de bron; Tweakers


 

EU wil politie eenvoudiger toegang tot data van techbedrijven en cloud providers geven

De Europese Unie wil politiediensten eenvoudiger toegang geven tot gegevens van techbedrijven en cloud providers. De Europese Commissie komt binnenkort met een drietal voorstellen om het opvragen van data te vereenvoudigen.

Dit meldt Eurocommissaris Jourová van Justitie aan persbureau Reuters. Jourová stelt dat het noodzakelijk is de toegang tot data van techbedrijven en cloud providers te vereenvoudigen gezien de recente terreuraanslagen en de toenemende dreiging in Europa. Ze verwacht dat EU-ministers met het oog op deze dreiging meer begrip zullen hebben voor de maatregelen.

Het eerste voorstel geeft autoriteiten uit een EU-land de mogelijkheid data op te vragen bij een techbedrijf of cloud provider dat is gevestigd in een ander EU-land, zonder dat de autoriteit van dit EU-land hierbij betrokken hoeft te zien. Het tweede voorstel verplicht techbedrijven en cloud providers gehoor te geven aan dataverzoeken van opsporingsinstanties uit andere EU-lidstaten. Techbedrijven hebben over dit voorstel al hun zorgen uitgesproken en vrezen dat de privacy van klanten hierdoor onder druk zal komen te staan. Het derde voorstel is het meest vergaande voorstel en geeft politiediensten toestemming data rechtstreeks uit de cloud te kopiëren. Deze maatregelen is volgens Jourová specifiek bedoeld voor situaties waarin niet duidelijk is in welk land een fysieke server staat. 

Alles bij de bron; DutchIT


 

Koenders; 'Reactie op terreur moet wel binnen de wet'

Bert Koenders ziet niks in het inperken van mensenrechten zoals premier May van Groot-Brittannië voorstelde na nieuwe aanslagen in haar land. Koenders geeft toe dat de Nederlandse regering, maar ook andere Westerse landen nog geen antwoord hebben op de radicale islam. 'We doen een heleboel goed werk in de preventie en de aanpak, maar je mag nooit op je lauweren rusten', benadrukt hij.

Koenders volgt wat dat betreft liever de lijn van van het Belgische Mechelen. Burgemeester Somers werkt daar aan een 'inclusieve samenleving' en is daar nu zelfs 'burgemeester van de wereld' mee geworden. Hij praatte vandaag met Koenders over hoe 'groepsdenken' de vrijheid van het individu beschermt.

Volgens de minister lijkt de aanpak van Mechelen behoorlijk op die van Nederland. Het politieke geluid vanuit Groot-Brittannië is van een hele andere toon. 'Het is verschrikkelijk wat daar is gebeurd en iedere regering heeft de verantwoordelijkheid om haar burgers te beschermen', zegt Koenders. 'Het is niet altijd dialoog, het is ook gewoon hard optreden. Maar: je moet wel altijd de rechten van mensen respecteren en binnen de wet werken, daar zit ik in die zin anders in.'

Alles bij de bron; BNR


 

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer bezorgd over privacyrisico's biometrische toepassingen

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) heeft haar zorgen uitgesproken over potentiële frauderisico's en privacyaspecten bij de huidige snelle ontwikkelingen in het gebruik van biometrie. Biometrie wordt namelijk steeds vaker gebruikt voor identificatie en autorisatie bij mobiel bankieren en betalen.

Het MOB heeft verschillende toepassingen van biometrie in het betalingsverkeer getoetst aan de hand van het innovatiebeoordelingskader uit 2015. De conclusie is dat biometrie kan bijdragen aan de veiligheid van betalingsverkeer, maar dit is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de uitvoering. Gezien de mogelijke frauderisico's en privacyaspecten van biometrische toepassingen roept het MOB aanbieders van betaalproducten op om particulieren goed te informeren over het veilig gebruik van biometrische identificatie en authenticatie.

Alles bij de bron; Security


 

Vingerafdruk asielkinderen vanaf zes jaar opgeslagen in Europese database

De vingerafdrukken van vluchtelingenkinderen vanaf zes jaar worden opgeslagen in de Europese database met persoonsgegevens van asielzoekers. De leeftijdsgrens is nu nog veertien jaar, maar om (onbegeleide) kinderen te kunnen volgen en gezinshereniging makkelijker te maken wordt die verlaagd. Ook moet de maatregel hen beschermen tegen mensenhandel en uitbuiting.

Politie, justitie en veiligheidsdiensten krijgen ook toegang tot de zogenoemde Eurodac-database, die nu nog puur voor asieldoeleinden wordt gebruikt.

D66 stemde tegen omdat de rechten van kinderen onvoldoende gewaarborgd zouden zijn. ,,Nu worden kleine kinderen gestigmatiseerd als terrorist of zware crimineel.” Haar voorstel voor een speciale afdeling bij Europol voor de bescherming van deze kinderen is aangenomen.

Alles bij de bron; EuNU