Het veiligheidsbeleid in Nederland kost per hoofd van de bevolking 767 euro per jaar. De helft daarvan wordt besteed aan preventie. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Veiligheid. 

Sinds 2005 werd er meer uitgegeven aan de 'veiligheidszorg' in Nederland. In 2005 stond het bedrag namelijk op 602 euro, terwijl er in topjaar 2009 per hoofd van de bevolking 777 euro werd betaald voor veiligheid. In 2010 werd een daling ingezet naar 767 euro per hoofd van de bevolking - oftewel 12,7 miljard euro in totaal. Dat kwam vooral doordat er 10 euro per persoon minder werd uitgegeven aan preventie. Toch werd ter voorkoming van misdaad 350 euro betaald.

Alles bij de bron; securitymanagement