Het College bescherming persoonsgegevens heeft de `Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters' van de Vereniging Energie Nederland goedgekeurd.

In het besluit van 8 januari 2013 heeft het CBP verklaard dat de gedragscode een juiste uitwerking vormt van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere wettelijke bepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens. De goedkeuring geldt voor een termijn van vijf jaar na de datum van bekendmaking in de Staatscourant.

 Lees hier de gedragscode slimme meters van energieleveranciers 
 Lees eventueel ook: 'Gedragscode slimme meter goedgekeurd' (netbeheerders) 

Alles bij de bron; CBP


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha