Het CBP heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring met betrekking tot het ontwerp Gedragscode Verwerking van Persoonsgegevens door Netbeheerders in het kader van Installatie en Beheer van Slimme Meters bij Kleinverbruikers van Netbeheer Nederland.

Het CBP is voornemens te verklaren dat de Gedragscode, gelet op de bijzondere kenmerken van de sector, een juiste uitwerking vormt van de Wbp en andere wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Hier de verklaring [pdf] 

Hier de ontwerp gedragscode [pdf] 

Bron van dit alles het CBP 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha