Slimme Energiemeters

Bijgaand zend ik uw Kamer de geactualiseerde analyse van de maatschappelijke kosten en baten die gepaard gaan met de invoering van de op afstand uitleesbare energiemeter.

Het rapport van KEMA beschouw ik als invulling van de mogelijkheid die het derde energiepakket biedt om de invoering van «slimme metersystemen» voor 3 september 2012 te onderwerpen aan een economische evaluatie. Indien deze evaluatie positief is, is Nederland gehouden in 2020 tenminste 80% van de huishoudens te voorzien van een intelligent metersysteem voor elektriciteit.

Bron; www.ikregeer.nl 

Als Europawijd de zogenoemde slimme energiemeter wordt ingevoerd, moet de privacy voorop staan. Dat bepleitte minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken tijdens informeel beraad met collega's in Brussel.

De privacy moet zijn gegarandeerd, aldus de minister dinsdag. Het is de bedoeling dat de slimme energiemeter in 2020 bij 80 procent van alle Europese aansluitingen is geïnstalleerd.

Lees alles bi de bron; www.telegraaf.nl 

Van oktober 2010 tot en met maart 2011 wordt in Almere een pilot uitgevoerd waarin circa twintig huishoudens maandelijks worden geïnformeerd over het energieverbruik en de energiekosten.

In de pilot krijgen circa twintig huishoudens een slimme meter die op afstand kan worden uitgelezen. De klant krijgt maandelijks informatie over de gemaakte kosten en kan gedurende het jaar het termijnbedrag aanpassen aan het verbruik.

Nuon gaat in september huishoudens benaderen om mee te doen aan de pilot. Het gaat om huishoudens die soms moeite hebben met het betalen van de energierekening.

Lees alles bij de bron; www.stroomnieuwsblog.nl 

Een slimme meter die niet individuele verbruiksgegevens doorseint naar netbeheerders, maar deze eerst op buurtniveau clustert en pas dan doorzendt. Dat is de technologie waarmee het bedrijf Smart Dutch hoopt het privacy-obstakel te kunnen omzeilen en zo de netbeheerders toch de gewilde informatie te leveren voor energiemanagement.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.energiegids.nl

In het blad van Vereniging Eigen Huis van mei staat een artikel over de wenselijkheid van de Slimme E-Meter nav een onderzoek onder de leden van VEH.

In het artikel geeft de heer Damste namens de netbeheerders zijn commentaar op de uitkomsten van het onderzoek. Veel (negatieve) bijzaken blijven echter onbesproken terwijl deze wel op de site van VEH beschreven zijn.

Oordeel zelf na lezing van dit artikel en het achterliggende onderzoek

De veiligheid en privacy van de 'slimme elektriciteitsmeter' zijn onvoldoende geregeld en maakt consumenten in Nederland kwetsbaar voor hackers, die in het ergste geval ons energienetwerk plat kunnen leggen. Dat zegt hoogleraar informatiebeveiliging Bart Jacobs (RUN) vandaag in de Volkskrant.

Hoogleraar Jacobs stellt in de Volkskrant dat men bezig is met onderzoek naar veilige software, maar dat het eindstadium nog lang niet is bereikt....

...Hij stelt dat in de vervoerssector en nu de energiesector veel te weinig met een veiligheidsblik (veiligheidsissues en privacy) wordt gekeken naar de invoering van een nieuwe technologie. Hij vindt het vreemd dat een slimme meter niet mag worden geweigerd als je in een huis gaat wonen waar al een slimme meter hangt. En dat geldt bijvoorbeeld in nieuwbouwhuizen waar deze meters grootschalig worden geplaatst.

Een jaar geleden schreef ik op deze plaats over de ’slimme energiemeter’.

In verschillende buitenlanden blijkt de Slimme Meter vooral slim voor de energiebedrijven te zijn. Men weet veel van de verbruiker. Bovendien is de persoonlijke levenssfeer, los van energieverbruikspatronen, een open boek voor wie toegang heeft tot de gegevensstroom. De Eerste Kamer blokkeerde het plan van de minister van EZ om die dingen dwingend in te voeren, op straffe van een boete of onvrijwillig gevangenisbezoek.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nrc.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha