Slimme Energiemeters

De leden van de fractie van de SP vroegen aan te geven hoe de ontwikkeling van de afzonderlijke kosten- en batenposten gecontroleerd wordt. Met de leden van de SP-fractie acht ik het van belang om goed zicht te hebben op de ontwikkeling van de kosten en baten van de uitrol van de op afstand uitleesbare meter. Om die reden is in 2010 door KEMA de kosten-batenanalyse geactualiseerd op basis van de nieuwe situatie van vrijwillige acceptatie.

Uit de KEMA-studie blijkt dat de volgende factoren het meest van invloed zijn op de kosten en baten: (1) het aantal switches van leverancier, (2) het
uitrolpercentage, (3) de efficiëntie van de uitrol, (4) de kosten van op afstand uitleesbare meters en (5) energiebesparing.

...Het uitrolpercentage, de tweede factor hierboven genoemd, wordt door de NMa geïnventariseerd aan de hand van de hiervoor genoemde vragenlijsten. Meer specifiek gaat het dan om aantallen te plaatsen, geplaatste en geweigerde meters en de vraag of deze meters worden uitgelezen of administratief uit
zijn gezet. De NMa betrekt verschillende aspecten bij de beoordeling van de efficiëntie van de uitrol en de kosten van de meter, de derde en vierde factor die hierboven zijn genoemd.

....De leden van de SP-fractie stelden voorts de vraag op welk moment conclusies worden getrokken als de kosten en baten afwijken van de verwachtingen. De ontwikkeling van de kosten en baten heeft mijn volle aandacht. De introductie van de op afstand uitleesbare meter is immers geen doel op zich, maar een instrument dat moet bijdragen aan een betaalbare en duurzame energievoorziening.

Lees alles bij de bron; ikregeer

Energiezuinig met ‘slimme’ meters, die ook meteen je kosten uitrekenen, dat komt eraan. Maar eerst gaan we aan de Domme Meters. De gepromote ‘slimme’ meters blijken vooralsnog niet veel meer dan een digitaal verzamelpunt van informatie over je energieverbruik, die bovendien nauwelijks door consumenten gebruikt wordt, zo blijkt uit onderzoek van Tros Radar. In de eerste plaats profiteren de energieleverancier en netbeheerder, die zo op afstand meters kunnen aflezen.

Maar  er bestaan al écht slimme meters die de huidige generatie meteen tot Domme Meters degraderen.

Lees alles bij de bron; depers

De slimme energiemeter gaat er alsnog komen. Minister Verhagen heeft, zoals de Eerste Kamer had geëist, de verplichte installatie geschrapt en daarmee lijkt niets de komst van het privacy-bedreigende systeem meer in de weg te staan.

Verhagen (Economische Zaken) mag die klant niet verplichten om zo'n meter te laten installeren. De energiemeter is daarvoor een te grote inbreuk op het recht op privacy, zo meent de Tweede Kamer bij nader inzien.   Een ander probleem is dat een fout in de energiemeter in principe een probleem voor de consument en niet voor de energieleverancier wordt. Bij een onverklaarbare afwijking moet de consument aantonen dat hij niet meer energie gebruikt heeft dan normaal. VVD-er Leegte vraagt zich af waarom de bewijslast niet wordt omgekeerd. Jansen (SP) sluit zich bij hem aan. Volgens hem is de slimme meter vooral slim voor de leverancier en de netbeheerder. Maar Verhagen voelt weinig voor omkering van de bewijslast. SP'er Jansen hoopt dat de op afstand uitleesbare energiemeter bestand zal zijn tegen de praktijken van hackers.

 

Lees alles bij de bronnen; trouw , tweakers , nu.nl

 

Gerelateerde artikelen

Welke domoor betaalt slimme meter?

Spion in de meterkast 

Eerste Kamer: Verplichte energiemeter tast privacy aan 

Met de nieuwe chip kunnen consumenten en industriële gebruikers altijd en direct toezicht houden op het energieverbruik. Dit kan via apparatuur die varieert van slimme stekkers, slimme appliances en groene consumentenelektronica, tot het creëren van submeters en industriële submeters.

De nieuwe chip ondersteunt complexe communicatietaken en zorgt ervoor dat gegevens over het energieverbruik snel door de hele woning of het bedrijf kunnen worden verzonden en zichtbaar gemaakt op andere apparatuur, zoals PC's en smartphones.

Lees alles bij de bron; automatiseringsgids .nl 

De vorige poging van minister van Economische Zaken (EZ) Van der Hoeven om Nederland aan de slimme energiemeter te krijgen, strandde in de Eerste Kamer vanwege privacyoverwegingen en het dwingende karakter van de wet. Wie een slimme meter weigerde, riskeerde een celstraf van maximaal zes maanden en een boete tot 17.000 euro.

In de nieuwe wet, die nu bij de Tweede Kamer ligt, is deelname vrijwillig. Als het wetsvoorstel is aangenomen zullen naast de al bestaande 270.000 slimme meters bij wijze van proef nog honderdduizenden meters in huizen worden aangelegd. Daarna wordt de meter landelijk ingevoerd.

Lees alles bij de bron; www.depers.nl 

Bijgaand zend ik uw Kamer de geactualiseerde analyse van de maatschappelijke kosten en baten die gepaard gaan met de invoering van de op afstand uitleesbare energiemeter.

Het rapport van KEMA beschouw ik als invulling van de mogelijkheid die het derde energiepakket biedt om de invoering van «slimme metersystemen» voor 3 september 2012 te onderwerpen aan een economische evaluatie. Indien deze evaluatie positief is, is Nederland gehouden in 2020 tenminste 80% van de huishoudens te voorzien van een intelligent metersysteem voor elektriciteit.

Bron; www.ikregeer.nl 

Als Europawijd de zogenoemde slimme energiemeter wordt ingevoerd, moet de privacy voorop staan. Dat bepleitte minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken tijdens informeel beraad met collega's in Brussel.

De privacy moet zijn gegarandeerd, aldus de minister dinsdag. Het is de bedoeling dat de slimme energiemeter in 2020 bij 80 procent van alle Europese aansluitingen is geïnstalleerd.

Lees alles bi de bron; www.telegraaf.nl 

Van oktober 2010 tot en met maart 2011 wordt in Almere een pilot uitgevoerd waarin circa twintig huishoudens maandelijks worden geïnformeerd over het energieverbruik en de energiekosten.

In de pilot krijgen circa twintig huishoudens een slimme meter die op afstand kan worden uitgelezen. De klant krijgt maandelijks informatie over de gemaakte kosten en kan gedurende het jaar het termijnbedrag aanpassen aan het verbruik.

Nuon gaat in september huishoudens benaderen om mee te doen aan de pilot. Het gaat om huishoudens die soms moeite hebben met het betalen van de energierekening.

Lees alles bij de bron; www.stroomnieuwsblog.nl 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha