Slimme Energiemeters

De opkomst en snelle ontwikkeling van smartphones en tablet-pc’s bieden energiemaatschappijen mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe slimme producten voor consumenten, die voorheen minder in trek waren. Zo liep de consument tot nu toe niet echt warm voor slimme energiemeters, maar de apps lijken aantrekkelijke speeltjes.

Deze week is bij Essent de E-thermostaat campagne van Essent gestart. De E-thermostaat is een kamerthermostaat die met een smartphone of tablet-pc op afstand hoger of lager gezet kan worden. De VerbruiksManager app is een gratis online dienst waarmee alle klanten van Essent kunnen controleren of hun voorschot nog op schema ligt met hun energieverbruik.

Volgens Hammer worden de data uit deze apps nog niet door Essent geanalyseerd. “De grote belangstelling heeft ons wel verrast en nu kijken we wat er allemaal nog meer mogelijk is.” Nieuwe klanten ontvangen de E-thermostaat gratis en bestaande klanten betalen 119 euro.

Alles bij de bron; emerce 

Binnen drie jaar kan heel Nederland zijn elektriciteits- en gasverbruik, zoals de verwarming, douche en de energierekening, controleren vanaf zijn pc of telefoon. Netbeheerders, de eigenaren van het stroom- en gasnet, gaan de komende jaren bij iedere Nederlander aanbellen met een daarvoor benodigde slimme meter.

Alleen consumenten die pertinent weigeren, omdat ze een paard van Troje in de meterkast vrezen, mogen hun oude meters houden.

Alles bij de bron; telegraaf 

De slimme energiemeter komt er nu toch echt aan. Op 1 januari 2012 worden de wetswijzigingen rond de slimme meter van kracht. Met de meetwaarden uit de slimme meter kan een nauwkeurig beeld worden geschapen van het energieverbruik 'achter de voordeur'. Hoe kleiner het tijdsbestek waarbinnen wordt gemeten, hoe nauwkeuriger het energieverbruik kan worden weergegeven.

Nu mag de consument de slimme meter weigeren. En mocht er al eentje in huis hangen (meestal is dat zo bij jonge nieuwbouw huizen), dan mag de consument nu bovendien aan de netbeheerder vragen deze 'administratief uit' te zetten. Dit betekent dat de netbeheerder niet langer gegevens uit de meter mag ophalen. Let op: de netbeheerder mag het niet, maar kán het nog wel. Administratief uit is dus ook echt niet meer dan administratief uit.

Maar daar blijft het niet bij: als de consument de slimme meter accepteert, dan heeft hij nog de mogelijkheid om een 'opt-in regime' te kiezen bovenop het 'standaard regime'. Het standaard regime houdt kort gezegd in dat energieleveranciers de meetgegevens mogen opvragen mits dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. In de wet staat verder dat de netbeheerder aan de leverancier uitsluitend toegang kan geven tot meetgegevens die betrekking hebben op een kleiner bestek dan een dag wanneer daarvoor de ondubbelzinnige toestemming ('opt-in') van de afnemer is gegeven. Dit is opvallend omdat dagwaarden feitelijk ook een beeld kunnen geven van de leefwijze van de bewoners.

Alles bij de bron; webwereld 

Duitse onderzoekers bekeken een slimme energiemeter van de firma EasyMeter, die te zijner tijd op de Duitse markt moet verschijnen. De EasyMeter registreert elke twee seconden hoeveel stroom er wordt afgenomen, zodat patronen in het energieverbruik zichtbaar kunnen worden gemaakt. Zo zou de energiemeter kunnen laten zien op welk moment een koelkast meer elektriciteit gebruikt.

Ook bij televisies zijn herkenbare patronen in de meetgegevens te vinden, zo stellen de onderzoekers.  Omdat het energieverbruik op basis van het televisiebeeld fluctueert, kan aan de hand van de meetgegevens bepaald worden naar welk tv-programma wordt gekeken. Daarvoor moet het logbestand van de EasyMeter vergeleken worden met de patronen van de tv-zenders. 

Nagenoeg alle slimme energiemeters sturen logbestanden via het internet naar een server van de energieleverancier. Discovergy, een adviesbureau dat slimme energiemeters exploiteert, verstuurt deze gegevens opmerkelijk genoeg onversleuteld, waardoor kwaadwillenden eenvoudig toegang tot verbruikscijfers kunnen krijgen. Ook zou een consument zo zijn meterstanden kunnen manipuleren.

Alles bij de bron; tweakers 

De grootschalige invoering van de slimme gas- en elektriciteitmeter kost consumenten, zonder dat zij dat weten, miljoenen. Volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen gaat het zelfs om honderden miljoenen euro’s.

Energiebedrijf Greenchoice houdt het op 180 miljoen euro per jaar. De invoering van de omstreden slimme gas- en elektriciteitmeter, waarbij op afstand de standen digitaal worden bijgehouden, wordt betaald uit een opslag op de huidige klassieke elektriciteit- en gasmeters.

Sinds 2001 is de huur voor klassieke meters volgens de Energiekamer met 10 procent toegenomen naar 25,71 euro in 2011. Toezichthouder NMa greep vier jaar geleden in en sindsdien wordt overwinst toegewezen aan een potje voor de uitrol van de slimme meter.

Dat potje groeit nog door. Volgens directeur Peter Rexwinkel van Greenchoice zou de ’slimmemeterspaarpot’ inmiddels tot 2 miljard euro bevatten, terwijl de uitrol van slimme meters nog altijd op zich laat wachten.

De NMa doet sinds dit jaar onderzoek naar de vraag of inderdaad te veel wordt betaald. Minister Verhagen reageerde stekelig op de aantijgingen van Jansen en Greenchoice. Hij meent dat de door Greenchoice genoemde bedragen aan de hoge kant zijn.

Bron; telegraaf 

 

Zowel Europa als de Belgische privacycommissie vragen meer aandacht voor privacy bij de invoering van slimme meters. 

Het Europees adviesorgaan inzake gegevensbescherming - en de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer (CBPL) hebben adviezen gepubliceerd betreffende de privacynoden die aan het gebruik van ‘slimme meters’ zijn verbonden. En die kunnen wel gevolgen hebben voor het kostenplaatje en de economische leefbaarheid van deze systemen....

...“deze technologie zal een verregaande inkijk op het doen en laten van (minstens) een wooneenheid, en dus van burgers, toelaten.”  De systemen moeten dan ook volgens het “privacy by design” principe worden opgezet.

Lees alles bij de bron; datanews.be

De Europese Commissie heeft de knoop doorgehakt rond de invoering van een "slim stroomnet" tegen het einde van 2012. Tegen dan moeten de 27 lidstaten ook een actieplan klaar hebben voor de installatie van intelligente stroommeters.

Slimme netwerken gebruiken digitale technologie om communicatie mogelijk te maken tussen elektriciteitsaanbieders en de apparaten van consumenten. Tegen 3 september 2012 moeten alle lidstaten een actieplan opstellen voor de overschakeling op dergelijke slimme meters. 

Waarnemers wijzen er op dat de nieuwe beleidsnota van de Europese Commissie strenger van toon is dan voorgaande energierichtlijnen. Ze zien er een teken in dat het de Commissie menens is met de ontwikkeling van een slim stroomnet.

Lees alles bij de bron; hln.be

Na bijna drie jaar discussie over de privacy en beveiliging van de slimme meter, heeft de Eerste Kamer op 22 februari ingestemd met de uitrol ervan onder consumenten. Hierbij is bepaald dat de slimme meter alleen op vrijwillige basis geïnstalleerd mag worden. Het goede nieuws is dat de netbeheerders na het verzet in de Eerste Kamer tegen de slimme meter de handschoen hebben opgepakt door een privacy en beveiligingshandvest op te stellen. 

Het eerste obstakel is dat de uitrol van de slimme meter een Europese eis is. Nederland is te klein om de specificaties van de slimme meter te bepalen en zoekt daarom op Europees niveau al samenwerking. Privacy en beveiliging zijn hierbij echter compleet onderbelicht gebleven. Willen we in Nederland onze strenge privacy- en beveiligingseisen aan de slimme meter in de praktijk kunnen brengen, zullen we tot Europese standaarden moeten komen.

Het tweede obstakel is dat er tot dusver nog geen enkele proef is uitgevoerd die diepgaand het privacy- en beveiligingsprobleem als onderwerp had. Gezien het besluit is er alle reden om dit te gaan doen en omdat de grootschalige uitrol  start in 2014 is enige haast geboden. 

Het derde obstakel is dat het privacy- en beveiligingshandvest alleen nog rekening houdt met de netbeheerders. Maar er zijn meer marktpartijen in energieland die toegang krijgen tot de informatie uit de slimme meter en ook zij zijn een schakel in de beveiligingsketen. En bekend is dat een keten zo sterk is als de zwakste schakel. De energieleveranciers bijvoorbeeld moeten dus ook mee gaan doen.

Lees alles bij de bron; financieeldagblad 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha