Slimme Energiemeters

In 2020 zal elke Nederlander in huis een slimme meter hebben die het energieverbruik monitort, zo laat André Jurjus, directeur van de Vereniging Energie-Nederland tegenover BNR weten. De vereniging fungeert als spreekbuis voor de energiebranche. 

Jurjus reageerde op de vraag waarom de consument niets van een lagere prijs merkt als er veel zonne-energie wordt opgewekt. "Daar hebben we slimme meters voor nodig en die hebben we op dit moment nog niet voldoende in de consumentenmarkt uitgerold." Volgens Jurrius heeft Nederland het plan om alle Nederlanders voor 2020 van een slimme meter te voorzien. De uitrol hiervan zal de komende tijd plaatsvinden.

Daardoor zouden er ook steeds meer contracten komen waardoor consumenten van de spotprijzen moeten kunnen profiteren. Gratis energie in tijden van veel zon zal zelfs met een slimme meter niet gebeuren.

Alles bij de bron; Security

Yatta,

Via via kom ik op deze site en wil wel het 1 en ander kwijt over deze zogenaamde " slimheid " die echt nergens voor dient..
Ik wilde van het ding af, na dat ik veel info inmiddels had vergaard, maar dat kost me ruim 140 euro.
Zelf hoefde ik dat ding niet, ik dacht en wist toen niet wat ik NU weet en denk!!
Zo worden we allemaal belazerd en de echte waarheid is dat we allemaal een lap voor worden gehouden.
Ik heb nog nooit zo veel bij hoeven te betalen sinds ik dat ik kreng van een spion in huis heb, ook heb ik last van een irritante zoembrom in mijn gang en slaapkamer en wil van dat ding af!

Helaas.. na veelvuldig contact te hebben gezocht.. is er maar 1 manier .. en dat is dus dat ze voor het verwijderen een kleine 140 euro vragen en dat terwijl ik zelf niet om deze meter indertijd heb gevraagd. Ik weet dat er iets niet klopt, ik heb dat ding ooit via de Nuon aangesmeerd gekregen, en nu ben ik bij Essent en Liander, maar die hebben hun woord klaar als ik er over wil praten en ik voel me als consument gewoon op zijn platte Hollands gezegd behoorlijk ge....kt.

Dit wilde ik U melden en U kunt mij voor meerdere vragen hier over benaderen, zodat andere mensen hier niet in trappen.
(heb ergens gelezen dat er een soort " steekproeven " aan adresbestanden is geweest om deze krengen te plaatsen.) Ook zo iets. Wat hebben we zelf nog te zeggen in dit land??

Met vr. gr. mevr. S

Bij slimme meters ziet Goodspeed dat er meer aandacht aan de beveiliging is besteed, met name om fraude door klanten van het energiebedrijf te voorkomen. "Maar het is nog steeds elektronica en het zijn nog steeds computers, net als elke telefoon wordt gejailbreakt zul je ook hier als je lang genoeg zoekt fouten vinden."

Wat betreft de toekomst verwacht Goodspeed dat slimme meters zullen worden gehackt, maar dat de impact zal meevallen. "Ik hoop dat het dezelfde omvang zal hebben als de fraude met de Mifare-chips."

Kwetsbare Mifare chips werden onder andere gehackt om te kunnen frauderen met de OV-chipkaart en dat zal zich met de slimme meter herhalen. "Het zal gebeuren, maar het is te kleinschalig om een groot probleem voor de maatschappij te zijn." Wat betreft hacks en misbruik van slimme meters verwacht Goodspeed dat die alleen op fraude gericht zullen zijn.

Alles bij de bron; Security

De gemeente Zaanstad heeft officieel haar eigen 'smart grid' in werking gesteld. Zonne-energie, het gebruik van de eigen elektrische auto's en het energiecontract zijn daarin optimaal op elkaar afgestemd.

In een zogeheten smart grid wordt niet alleen elektriciteit binnen een verzameling producenten en afnemers getransporteerd, maar ook informatie over energiegebruik en -behoefte (middels een ICT-systeem). Zo kunnen bijvoorbeeld pieken in de vraag worden voorkomen, wat stroom goedkoper maakt. Ook is energie uit duurzame bronnen, zoals zonnepanelen, optimaal te distribueren en in te zetten.

Het eigen smart grid dat de gemeente al een maandje heeft getest, zorgt ervoor dat vraag en aanbod van elektriciteit slim op elkaar worden afgestemd.  In de toekomst wil Zaanstad het smart grid inzetten voor bedrijven en bijvoorbeeld woningcorporaties. 

Alles bij de bron; BinnlBestuur

Door slimme energiemeters te installeren die via het internet het energieverbruik doorgeven, komt de privacy van huishoudens op het spel te staan. Daarvoor waarschuwde Raj Samani, CTO van beveiligingsbedrijf McAfee in Europa.

Slimme energiemeters geven rechtstreeks door aan de energiemaatschappij hoeveel energie er wordt verbruikt. Maar de patronen in elektriciteitsverbruik die ze doorgeven, kunnen door eventuele hackers worden gebruikt om vast te stellen wat er in een huishouden gebeurt en of er mensen thuis zijn.

Overheden kunnen de data van slimme meters gebruiken om wietplantages op te sporen. Maar ook hackers zouden deze gegevens graag in handen hebben, zegt Samani. "Ik kan je vertellen welke film je aan het kijken bent. Ik kan je vertellen wanneer de jacuzzi aan staat", zegt hij.

Volgens Samani is het een probleem dat steeds meer apparaten rechtstreeks verbinding maken met het internet. Hij zegt dat fabrikanten van digitale apparatuur zich in de toekomst steeds meer bezig moeten houden met de beveiliging van hun toestellen, met het oog op de privacy van de gebruiker. 'Privacy by design' moet centraal komen te staan, vindt hij.

Alles bij de bron; NU

Tussen januari en juli 2012 zijn op 120.000 adressen slimme meters aangeboden, zo schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Slechts 2,3 procent weigerde de slimme meter. 5000 mensen vroegen vrijwillig een slimme meter aan. De overheid verwacht dat er tegen het einde van dit jaar een half miljoen slimme meters zullen zijn geplaatst. Eerder werd nog uitgegaan van 450.000 geplaatste meters.

Met een zogenoemde slimme meter kunnen meterstanden automatisch worden doorgegeven. Ook krijgen klanten volgens de overheid meer inzicht in hun energieverbruik. Europese regels schrijven voor dat in 2020 minimaal 80 procent van de huishoudens een dergelijke meter moet hebben.

Vorig jaar uitte de Europese privacywaakhond EDPS kritiek op slimme energiemeters. Het zou mogelijk zijn om het gedrag van huishoudens in kaart te brengen. Ook ontdekten onderzoekers uit de Verenigde Staten dat energiemeters vrij eenvoudig ongemerkt op afstand uitgelezen kunnen worden, doordat de informatie die draadloos wordt verzonden niet is versleuteld.

Alles bij de bron; Tweakers

Het College bescherming persoonsgegevens heeft de `Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters' van de Vereniging Energie Nederland goedgekeurd.

In het besluit van 8 januari 2013 heeft het CBP verklaard dat de gedragscode een juiste uitwerking vormt van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere wettelijke bepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens. De goedkeuring geldt voor een termijn van vijf jaar na de datum van bekendmaking in de Staatscourant.

 Lees hier de gedragscode slimme meters van energieleveranciers 
 Lees eventueel ook: 'Gedragscode slimme meter goedgekeurd' (netbeheerders) 

Alles bij de bron; CBP

Het CBP heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring over een (ontwerp)gedragscode van de Vereniging Energie Nederland, getiteld ‘Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters’. Het CBP is voornemens te verklaren dat de Gedragscode een juiste uitwerking vormt van de Wbp.

Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over het ontwerpbesluit wordt verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken bij het CBP. Opmerkingen dienen uiterlijk zes weken na publicatie van deze mededeling op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van de naam van de gedragscode.

College bescherming persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Gedragscode slimme meter & ontwerpbesluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 23/11/2012

Alles bij de bron; CBP

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha