Slimme Energiemeters

Tussen januari en juli 2012 zijn op 120.000 adressen slimme meters aangeboden, zo schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Slechts 2,3 procent weigerde de slimme meter. 5000 mensen vroegen vrijwillig een slimme meter aan. De overheid verwacht dat er tegen het einde van dit jaar een half miljoen slimme meters zullen zijn geplaatst. Eerder werd nog uitgegaan van 450.000 geplaatste meters.

Met een zogenoemde slimme meter kunnen meterstanden automatisch worden doorgegeven. Ook krijgen klanten volgens de overheid meer inzicht in hun energieverbruik. Europese regels schrijven voor dat in 2020 minimaal 80 procent van de huishoudens een dergelijke meter moet hebben.

Vorig jaar uitte de Europese privacywaakhond EDPS kritiek op slimme energiemeters. Het zou mogelijk zijn om het gedrag van huishoudens in kaart te brengen. Ook ontdekten onderzoekers uit de Verenigde Staten dat energiemeters vrij eenvoudig ongemerkt op afstand uitgelezen kunnen worden, doordat de informatie die draadloos wordt verzonden niet is versleuteld.

Alles bij de bron; Tweakers

Het College bescherming persoonsgegevens heeft de `Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters' van de Vereniging Energie Nederland goedgekeurd.

In het besluit van 8 januari 2013 heeft het CBP verklaard dat de gedragscode een juiste uitwerking vormt van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere wettelijke bepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens. De goedkeuring geldt voor een termijn van vijf jaar na de datum van bekendmaking in de Staatscourant.

 Lees hier de gedragscode slimme meters van energieleveranciers 
 Lees eventueel ook: 'Gedragscode slimme meter goedgekeurd' (netbeheerders) 

Alles bij de bron; CBP

Het CBP heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring over een (ontwerp)gedragscode van de Vereniging Energie Nederland, getiteld ‘Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende Persoonlijke Meetgegevens afkomstig uit Slimme Meters’. Het CBP is voornemens te verklaren dat de Gedragscode een juiste uitwerking vormt van de Wbp.

Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over het ontwerpbesluit wordt verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken bij het CBP. Opmerkingen dienen uiterlijk zes weken na publicatie van deze mededeling op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van de naam van de gedragscode.

College bescherming persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Gedragscode slimme meter & ontwerpbesluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 23/11/2012

Alles bij de bron; CBP

 De strijd om de slimme meter heeft, in ieder geval in het Amerikaanse Houston, een nogal letterlijk te nemen betekenis gekregen. De kogels vlogen nog net niet door de lucht. Thelma Taormina, een 55-jarige inwoonster van Houston in Texas, had het haar energiebedrijf nog wel zó goed duidelijk gemaakt: 'Ik wil geen slimme meter!' ... 

Maar dat energiebedrijf was eigenwijs en stuurde een al even eigenwijze monteur op Taormina af. Die liep richting oude elektrameter om die te verwijderen. Taormina probeerde het te verhinderen maar werd herhaaldelijk weggeduwd.
Daarop besloot ze haar laatste redmiddel uit de kast te halen: haar pistool. Dat had effect; de monteur droop af.

Het energiebedrijf zegt echter het er niet bij te laten zitten en Taormina voor de rechter te zullen dagen. Of het bedrijf daar een gewillig oor vindt, is nog de vraag. Volgens de nieuwszender KHOU 11 News uit Houston overweegt de toezichthouder op nutsbedrijven in Texas om huiseigenaren het recht te geven slimme meters te weigeren en te verwijderen.

Zoals u wellicht weet ben ikzelf ook allesbehalve een fan van dit nieuwe speeltje van Big Brother en de industrielobby. Het ding kost zo'n zeven miljard als we 'm landelijk invoeren, en dat wordt dan volgens de voorstanders terugverdiend doordat we allemaal een paar procent zuiniger zullen omspringen met energie.

Alles bij de bron; trouw [energieblog Vincent Dekker]

Een beveiligingsonderzoeker die slimme energienetwerken onderzoekt heeft een tool gelanceerd om de veiligheid van slimme meters te testen. De Termineter tool is een in python ontwikkelde framework dat een platform biedt om slimme meters te testen.

McIntyre werkte samen met energiebedrijven en kreeg het groene licht om om het programma uit te brengen. Eerder dit jaar werd een andere onderzoeker nog onder druk gezet om zijn presentatie en ontwikkelde 'OptiGuard-tool' terug te trekken. Zowel Termineter als OptiGuard testen de veiligheid en functionaliteit van slimme meters via de infrarood-poort van de apparaten. 

Om beide tools te gebruiken moet de gebruiker fysieke toegang tot de meter hebben en over een seriële poort-verbinding beschikken die met de optische infrarood interface communiceert. Begin dit jaar waarschuwde de Amerikaanse overheid dat er in sommige landen voor honderden miljoenen dollars met slimme meters werd gefraudeerd.

Alles bij de bron; security en uitgebreider in het engels hier bij darkreading

Slimme meters bieden de consument allerlei voordelen, maar de gebruikte intelligentie is ook de achilleshiel, zo waarschuwt het Europees agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA). 

Software en hardware voor het bouwen van slimme energienetwerken kunnen worden gemanipuleerd voordat ze aan elkaar worden gekoppeld. Kwaadaardige code, zogeheten logische bommen die plotseling storingen veroorzaken, kunnen tijdens de ontwikkeling in de software worden aangebracht", aldus ENISA.

Daarnaast is ook de hardware kwetsbaar voor "kill switches" en verborgen "backdoors", die in de computerchips kunnen worden aangebracht. "Het risico van een aanval tijdens het fabricageproces is reëel en waarschijnlijk de minst begrepen dreiging." Het aanvallen en manipuleren van slimme energienetwerken is in dit geval zeer lastig te vinden en nog lastiger op te lossen.

Alles bij de bron; security

Niet alleen in Vlaanderen groeit de twijfel en weerstand tegen ‘slimme meters’. Kosten, baten, security, privacy en zelfs gezondheidszorgen blijken heikele munten. 

Ondertussen blijken op heel wat plaatsen, ook buiten België de kosten en mogelijke baten in vraag te worden gesteld. De Amerikaanse staat Vermont stelde recent dat consumenten zonder de verplichting tot meerbetaling een slimme meter mogen weigeren. In Canada hebben haast 6 procent van de consumenten in de staat British Columbia gesteld geen slimme meter te willen. Ook in Groot Brittannië zijn er ‘counties’ waar de bewoners protesteren tegen de invoering van de deze systemen. 

Concreet wordt in het buitenland ook gewezen op de allicht kortere levensduur van dergelijke meters, zodat sneller dan verwacht vervangingskosten zich aandienen. Zo rekende men in het Canadese British Columbia uit dat de kosten al tot 1,6 miljard Canadese dollars stijgen, met op 20 jaar een besparing ten bedrage van 560 miljoen dollar, terwijl de meters wellicht al na 15 tot 20 jaar moeten worden vervangen. 

Alles bij de bron; knack 

De slimme elektriciteitsmeter is een Europees stokpaardje. Een Europese richtlijn geeft de opdracht om 80 procent van alle consumenten met een slimme meter uit te rusten. Die meters kunnen op afstand uitgelezen worden. Maar daar is een kostprijs aan verbonden, liefst twee miljard euro.

Minister van Energie Freya Van den Bossche zegt dat het sop de kool voorlopig niet waard is. De baten zijn vandaag zeer moeilijk in te schatten. Volgens een studie zou er in dertig jaar een maatschappelijke opbrengst zijn van 144 miljoen euro, maar de garanties daarop zijn vaag. De kosten zijn wel duidelijk. Een Vlaams gezin zou twintig jaar lang veertig euro betalen via de distributienettarieven.

'Dat is een avontuur waar ik me niet aan wil wagen', zegt Van den Bossche. Tijdens hoorzittingen in het Vlaams Parlement gisteren waren trouwens ook heel wat adviesorganen en de distributienetbeheerders erg voorzichtig tot negatief. Slimme meters hebben vandaag nog niet bijster veel toepassingen.

Met de juiste argumentatie kan Vlaanderen onder de Europese richtlijn uit komen, maar de slimme meters staan ook in het Vlaams regeerakkoord. Van den Bossche sluit niet uit dat slimme meters wel vrijwillig worden ingevoerd, bijvoorbeeld bij een groot bedrijf, of op wijkniveau worden geïnstalleerd. Op die manier wordt het regeerakkoord toch gerespecteerd.

Alles bij de bron; destandaard [Thnx-2-liga4mensenrechten

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha