Slimme Energiemeters

De energiegegevens van consumenten die een slimme meter gebruiken, kunnen eenvoudig door door derden worden opgevraagd. Door naam, adres en telefoonnummer van bijvoorbeeld de buurman in te vullen, kunnen online zijn verbruiksgegevens worden ingezien.

Een journalist slaagde er deze week in om de gevens van een bepaald adres te verkrijgen door zich voor te doen als klant. Netbeheer Nederland (netbeheerders) en Energie-Nederland (leveranciers) 'nemen dit hoog op en nemen extra maatregelen om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de klantgegevens door de aanbieders van apps en websites gewaarborgd blijft'.

Alles bij de bron; Telegraaf

De komende jaren moet je kiezen: wel of geen slimme energiemeter in je huis. Sinds 1 januari wordt hij namelijk ‘grootschalig uitgerold’, zoals de overheid dat noemt. Een energiemeter die zelf de meterstanden voor gas en elektriciteit doorgeeft aan de netbeheerder en het energiebedrijf. 

Handig natuurlijk. Maar wacht eens. Was er niet ooit veel discussie over die slimme meter? Dat was toch dat apparaat dat, eenmaal gehackt, door inbrekers gebruikt zou worden om te zien wanneer je van huis bent? En dat de netbeheerder en het energiebedrijf nauwkeurig inzicht in je leefgewoontes zou geven? Hoe kan die omstreden meter nu alsnog bij nagenoeg alle Nederlandse huishoudens worden geïnstalleerd?

..In de wijk van Diederick is de slimme energiemeter al geïntroduceerd, maar bij hem komt de meter er niet in. Het viel nog niet mee om de meter buiten de deur te houden. In een brief uit 2012 van netbeheerder Liander, waarin vernieuwing van de gas- en elektriciteitsleidingen werd aangekondigd, werd met geen woord over de slimme meter gerept. Wel in een algemene folder over de meter die bij de brief zat. Een mogelijkheid om te weigeren werd, ondanks de wettelijke verplichting daartoe, niet geboden.

„Het stond wel ergens op hun site, maar ik moest er zelf achteraan. Pas na veel gebel kreeg ik een nieuwe meter die geen data kan verzenden”, zegt Diederick. Brancheorganisatie Netbeheer Nederland erkent de fout en garandeert dat in alle brieven sindsdien de mogelijkheid om te weigeren wordt geboden...

...Met de intrede van de slimme meter en daaraan te koppelen gadgets wordt de burger dus opnieuw een stukje transparanter voor bedrijven én de overheid. Zo mogen ook opsporingsdiensten de gegevens soms opvragen. Nu al zijn er gemeenten die waterverbruik controleren op adressen van mensen in de bijstand, om te kijken of er wel zoveel mensen wonen als opgegeven. Precies vanwege dit soort privacykwesties kregen burgers de keuze om zelf te bepalen of ze wel een slimme meter willen. Niet gek dus om daar over na te denken voordat de installateur voor de deur staat.

Alles bij de bron; pdfNRC [AboVersie]

De Nest-thermostaat en de slimme Nest-rookmelder Protect kunnen meer dan alleen de temperatuur regelen. De apparaten hebben namelijk ook bewegingssensoren om te kijken of de gebruiker thuis is of niet. Dat kan worden gekoppeld aan een koelkast - die kan dan bijvoorbeeld op de energiebesparende stand als de gebruiker niet thuis is.

Ook werkt de rookmelder nu samen met de slimme Hue-lampen van Philips. Zodra Nest Protect brand of koolmonoxide detecteert, gaan dan de lampen rood knipperen. Zo kan ook een telefoon worden gekoppeld aan de Protect, waardoor die automatisch het alarmnummer belt bij tekenen van koolmonoxide.

In totaal werkt de Nest-apparatuur nu met 15 nieuwe partners. De apparaten werken samen via het 'Works With Nest'-programma, een setup waarbij andere fabrikanten zich kunnen aanmelden om samen te werken met Nest.

Alles bij de bron; CompIdee

Per 1 januari 2015 kunnen we van de netbeheerders verwachten dat ze massaal slimme meters aan elk huishouden in Nederland gaan aanbieden. Dit doen ze enerzijds om de consument inzicht te geven en daarmee besparingen en milieudoelstellingen te realiseren, anderzijds heeft de EU uitgesproken dat in 2020 80% van de huishoudens aangesloten moet zijn op een slimme meter. Dus we geven minder geld uit, sparen het milieu en werken alvast mee om EU doelstellingen te halen. Wie kan daar nou tegen zijn? 

Onze verantwoordelijk bestuurders zeggen er in de officiële communicatie over dit 'democratische' besluit het volgende over: 

''Een aantal burgers heeft aangegeven behoefte te hebben om in dit besluit meer duidelijkheid te verschaffen over de weigeroptie. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 26ae, lid 11 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 13d, lid 10 van de Gaswet, waarin staat dat indien een op afstand uitleesbare meetinrichting door de netbeheerder ter beschikking wordt gesteld, een afnemer deze meetinrichting kan weigeren.''

Wees zelf slim: weiger de slimme meter, betaal je niets extra's voor je stroom en laat niemand meekijken in je verbruik én in je huis!

Alles bij de bron; StopUMTS 

PS;

Op wijvertrouwenslimmemetersniet.nl staan een aantal voorbeeldbrieven ter voorkoming van het plaatsen van ongewenste 'slimme'meters of het laten verwijderen ervan

Aangetekende brief naar energienetbeheerder met daarin verzoek om verwijdering 'slimme' meters wegens gezondheidsklachten en plaatsing van gewone meters zonder mobiel netwerk. Vermelding klachten en dat dat een beperkend effect heeft op mijn werkmogelijkheden en sociale leven. Met daarin het verzoek om binnen 10 dagen schriftelijk te reageren op deze brief, omdat we anders genoodzaakt zijn om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Energie. ....

Deze aangetekende brief c.c. versturen naar ACM (Autoriteit Consument & Markt) en de maatschappij die in opdracht van de netbeheerder de 'slimme' meters heeft geplaatst en naar mijn eigen energieleverancier. 

In mijn geval kreeg ik geen enkele reactie van netbeheerder, na telefonisch contact gaven zij aan de aangetekende brief niet ontvangen te hebben. Ik heb toen alle postgegevens incl. handtekening voor ontvangst opgezocht en gescand en het complete bovenstaande pakket van brieven, verklaringen en verzend/ontvangsbewijzen per mail via de website van de netbeheerder nogmaals toegezonden waarbij ik ze 2 dagen de tijd gaf om alsnog schriftelijk te reageren. ... Uiteindelijk heeft netbeheerder binnen die 2 dagen aangegeven kosteloos de 'slimme' meters te laten vervangen. 

Tip: alles schriftelijk communiceren, telefonisch werkt niet! Let op dat je altijd om schriftelijke reacties vraagt, ook al proberen zij het eerst telefonisch, laat alles schriftelijk bevestigen!!

Volledige artikel bij de bron; StopUMTS [Thnx-2-Luc]

PS;

Op wijvertrouwenslimmemetersniet.nl staan een aantal voorbeeldbrieven ter voorkoming van het plaatsen van ongewenste 'slimme'meters of het laten verwijderen ervan

De Ingenieur presenteert een selectie van toepassingen die in 2015 voor doorbraken kunnen zorgen. Een daarvan is de echt slimme stroommeter, die het energiegebruik van losse apparaten in huis, van ledlamp tot tv, filtert uit het totale verbruik.

De slimme meter echt slim maken, dat doet Ipsum Energy komend jaar. ‘We hebben een algoritme ontwikkeld waarmee we het totaalverbruik dat de slimme meter registreert, kunnen herleiden tot dat van afzonderlijke apparaten, dus van een lamp, koelkast of pc.’ Peter de Bie, oprichter en CEO van Ipsum Energy, is er best trots op dat een idee dat hij opdeed in de tijd dat hij bij Philips werkte, uiteindelijk werkt. ‘We wisten toen al dat elk elektrisch apparaat – ook al rolt het van de lopende band – een eigen vingerafdruk heeft, een eigen karakteristiek energiegebruik. De vraag was alleen hoe dat is te detecteren.’ In samenwerking met prof.dr.ir. Gerard Smit van vakgroep Computer Architecture & Embedded Systems (CAES) aan de Universiteit Twente, lukte dat.

Alles bij de bron; deIngenieur

Lees ook dit artikel.

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha