Slimme Energiemeters

Slimme meters blijken niet feilloos. Bij een steekproef bleek dat duizenden gasmeters het verbruik niet goed registreren en sommige elektriciteitsmeters gaven tot wel drie keer te veel kilowattuur door.

Sommige gasmeters kunnen bij een laag verbruik tot 30 procent procent meer verbruik registreren. Dat is in deze energiecrisis natuurlijk, zacht gezegd, heel vervelend. Ook elektriciteitsmeters raken soms van de wijs door eenvoudige elektronica als dimmers. Het verbruik wordt dan te hoog, of te laag gemeten.

Je kunt de slimme (electriciteits)meter zelf controleren. Druk daarvoor alle aardlekschakelaars in en draai de gaskraan dicht. Het verbruik moet nu nul zijn.

Schakel nu één groep zonder verborgen verbruikers (zoals wifi of een deurbel) weer in en zet bijvoorbeeld een strijkijzer van 1200 Watt aan. De meter zou nu tijdens het opwarmen ongeveer 1,2 kWh verbruik moeten laten zien.

Als je daarna de meter verdenkt kun je de netbeheerder vragen de slimme meters te komen controleren. Dat kost ruim 500 euro. Als er inderdaad sprake is van kapotte meters, dan krijg je dat geld terug.

De netbeheerders zullen een bewezen slechte meter vervangen voor een nieuw exemplaar. Dan wordt het verbruik gemeten en vergeleken met het eerdere verbruik. Vervolgens wordt er een berekening op losgelaten die tot een correctie leidt. Het energiebedrijf zorgt vervolgens voor de terugbetaling.

Als een slimme meter eenmaal hangt blijft ie. Op verzoek schakelt de netbeheerder wel het automatisch uitlezen uit. Meterstanden moeten dan weer handmatig doorgegeven worden.

Wie zonnepanelen heeft, moet zodra de salderingsregeling wordt afgebouwd een slimme meter verplicht in de meterkast hebben.

Alles bij de bron; AD


 

De slimme gas- of elektriciteitsmeter van meer dan 20.000 gezinnen blijkt dan toch niet zo slim te zijn. Hun meter maakt namelijk geen verbinding met het 4G-netwerk. En dus worden de meterstanden en het verbruik niet automatisch geregistreerd. 

Sommige meters communiceren niet omdat ze in te goed geïsoleerde ruimtes, zoals een kelder, staan. Andere doen dat dan weer niet omdat het 4G-netwerk in de buurt simpelweg te zwak is. 

Bij Fluvius is het probleem ook gekend. “Op sommige plekken is er inderdaad geen verbinding mogelijk”, zegt Björn Verdoodt, de woordvoerder van Fluvius. “...Bij dergelijke meters gebeurt het wel dat er plots toch even verbinding is en alle gegevens dan in één keer doorgestuurd worden. Maar we begrijpen dat de meerwaarde die mensen van zo’n digitale meter verwachten ook dan verloren gaat.”

Fluvius werkt aan een oplossing en als alles goed gaat, zou die er begin 2023 ook al moeten zijn. “Het gaat om een antenne, een soort zender, die dan op het huis geplaatst zal worden”, vertelt de woordvoerder. “Op die manier zou dan wel verbinding met het 4G-netwerk gemaakt kunnen worden. Daardoor zullen alle gegevens dan ook op een correcte manier doorgestuurd en verwerkt kunnen worden.”

Alles bij de bron; deMorgen


 

In de Marktbarometer wordt gekeken naar het gebruik van de slimme meter en energieverbruiksmanagers1in 2020. Het convenant op grond waarvan de Marktbarometer jaarlijks wordt opgesteld en aan uw Kamer wordt gestuurd, is per eind 2020 beëindigd.

De belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen van de Marktbarometer staan hieronder.

Slimme meter; De acceptatiegraad van de slimme meter, het aantal mensen dat welwillend tegenover een het plaatsen van een slimme meter staat, is in 2020 gestegen van 88% naar 89%. Het ‘verbruiks- en indicatief kostenoverzicht Energie' dat een overzicht van het eigen energieverbruik van de eindafnemer biedt, wordt in 2020 door 30% van de respondenten uitgebreid bekeken en door 37% kort bekeken.

Energieverbruiksmanagers; Energieverbruiksmanagers, in de vorm van bijvoorbeeld een kastje met een display aan de muur of een app op de telefoon, bieden inzicht in het eigen verbruik en kunnen bijdragen aan energiebesparing. Toch gebruikt een groot deel van de consumenten de energieverbruiks-manager beperkt of niet. Dit geldt met name voor de apps. De displays worden vaker bekeken dan de apps.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

De kans is groot dat je al een slimme meter in huis hebt.Inmiddels hangen er in Nederland zo'n zeven miljoen stuks. Maar hoe betrouwbaar is deze meter?

In het afgelopen jaar belden in totaal 20.000 mensen naar hun netbeheerder omdat ze dachten dat er verkeerd werd gemeten. Aan de hand van deze meldingen werden er duizend vervolgonderzoeken uitgevoerd bij de mensen thuis. In de overige gevallen bleek er een logische verklaring voor het energieverbruik. Naar aanleiding van de thuisbezoeken werden 180 slimme meters afgekeurd en vervangen.

Ook de Consumentenbond vindt de slimme meter betrouwbaar. "...normaal gesproken geldt: wat hij meet, dat klopt gewoon." vertelt woordvoerder Joyce Donat. 

Het kan voorkomen dat stoorsignalen - veroorzaakt door andere apparatuur - de meting beïnvloeden. Vorig jaar bleken stoorsignalen in vijf gevallen problemen te veroorzaken. Toch houden de netbeheerders er rekening mee en stellen daarom extra eisen aan de nieuwe generatie meters. "We ontwikkelen de slimme meter permanent door, net zoals telefoons steeds een nieuwe generatie kennen." Dat betekent ook dat de meter bij mensen thuis zo nu en dan vervangen moet worden. Niet omdat de meter verkeerd meet, maar omdat er een nieuwer model beschikbaar is.

Alles bij de bron; NU

In een maand tijd waren er bijna een half miljoen slimme meters met een storing, tot grote frustratie van energiebedrijven zoals Eneco en Essent. Volgens de koepel Energie-Nederland geven te veel slimme meters niet genoeg data door en vertraagt dit de energietransitie.

Een slimme meter moet twee keer per dag het verbruik doorgeven, maar dat lukt dus niet bij een storing zoals afgelopen maand bijna 500.000 keer voorkwam. Doordat dit niet kan, weten energiebedrijven niet of er extra of juist minder energie geleverd moet worden, legt Jan Fred van Wijnen, FD-journalist, uit. 'Dit was één van de redenen om zo massaal over te gaan op de slimme meters, want ze geven snel en actueel inzicht in het verbruik. Bij veel mensen doen ze het ook, maar ook steeds vaker doen ze het niet. Leveranciers vinden het irritant. Want het was een miljardenoperatie om over te gaan en dan is dit de achilleshiel.'

Het lijkt er niet op dat het structureel opgelost kan worden, legt Van Wijnen uit: 'Het begint erop te lijken dat dit technische onderdeel een ingebakken probleempje heeft.'

Alles bij de bron; BNR


 

Het voornemen van de Vlaamse regering om de uitrol van de digitale meter voor eigenaars van zonnepanelen uit te stellen tot begin 2025 roept heel wat vragen op. 

Het uitstel geldt alleen voor eigenaars van zonnepanelen met een analoge meter die hun zonnepanelen ten laatste eind 2020 hebben geïnstalleerd en hebben laten keuren. Wie in 2021 zonnepanelen heeft laten leggen of wie al 15 jaar lang heeft kunnen genieten van de terugdraaiende meter, krijgt geen uitstel.

Als je al een digitale teller hebt kan die niet worden omgeruild.

De regeling is nog niet definitief. Het gaat om een voorstel van de Vlaamse regering. De VREG, de Vlaamse energieregulator, en de Raad van State moeten hierover nog advies geven.

Alles bij de bron; VRTNieuws


 

Belgen mogen de slimme meter weigeren, blijkt uit een uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Het Hof oordeelde over een zaak die 2 organisaties samen met drie particulieren hadden aangespannen.

De aanklagers gingen in beroep bij het Hof om een landelijke ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ongedaan te maken die stelt dat alle Belgen in de komende jaren verplicht een slimme meter moeten krijgen.

De organisaties en burgers zijn het daar niet mee eens op verschillende gronden. De klagers vonden dat de slimme meters onder anndere in strijd zijn met 'het recht op een gezond leefmilieu'. Ze stellen dat 'elektrogevoelige personen' last kunnen hebben van de elektromagnetische straling van de draadloze meters. Daar gaat het Grondwettelijk Hof in mee.

Het Hof stelt dat blootstelling aan die straling 'voor de personen die daardoor een gezondheidsrisico lopen' leiden tot een 'aanzienlijke achteruitgang van het beschermingsniveau van hun recht op een gezond leefmilieu'. Volgens het Hof is die achteruitgang niet te verantwoorden, omdat de slimme meters ook met kabels zouden kunnen worden aangesloten. Dat alternatief moet dan wel in de wet worden vastgelegd. 

Dat betekent dat personen de installatie van een slimme meter mogen weigeren, of dat ze kunnen eisen dat die worden weggehaald. Dat moet dan 'in afwachting van een optreden van de ordonnantiegever waarbij een regeling wordt vastgesteld', schrijft het Hof in een persbericht. Vermoedelijk bedoelt het Hof dat er eerst een regel moet komen dat mensen die claimen gevoelig te zijn voor straling het recht krijgen om de slimme meter bekabeld te laten aansluiten. Het is niet duidelijk wat de uitspraak in de praktijk zal uitwerken.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Geven slimme meters altijd exact aan wat je aan stroom verbruikt? Nee, sommige geven te weinig maar vaker te veel aan bij gebruik van bepaalde led- en fluorescentielampen, dimmers, pompen, goedkope elektronica en andere apparatuur. Mogelijk betalen daardoor heel wat consumenten een onnodig hoge stroomrekening.

Dat is de vaste overtuiging van dé expert in Nederland op dit gebied, prof. dr. ir. Frank Leferink van de Universiteit Twente. Met zijn medewerkers van de afdeling electrical engineering onderzoekt hij al langere tijd onder andere de gevoeligheid van slimme meters. Dat gebeurt uitgebreid in zowel meetopstellingen op de universiteit in Enschede als bij particulieren thuis. [hier een artikel hierover uit 2017 !!]

Alles bij de bron; NHD [betaalmuur artikel]


 

Tegen 2030 moet iedereen een digitale watermeter hebben. Met een ontwerp van decreet schept de regering nu duidelijkheid over de timing. Verschillende maatschappijen zijn al bezig met de uitrol van de digitale watermeter. Water-Link is het verst gevorderd en installeerde in juli haar 100.000ste digitale meter.

De nieuwe watermeters hebben net als de digitale elektriciteitsmeters een aantal voordelen. Ze maken fysieke meteropnames overbodig. Ze zorgen er ook voor dat klanten hun verbruik beter kunnen monitoren. De drinkwaterbedrijven kunnen ervoor kiezen een deel van de meters uit te rusten met meetapparatuur, zodat ook de kwaliteit van het geleverde drinkwater bij de klant thuis opgevolgd kan worden.

De beslissing moet nog worden voorgelegd aan de adviesraden en de Raad van State.

Alles bij de bron; Nieuwsblad [thnx-2-Luc]


 

Nederlandse Eigenaren van zonnepanelen moeten in de toekomst ofwel een slimme meter ofwel een digitale meter hebben. Dat moet volgens de minister van Economische Zaken verplicht worden, anders kan de eigenaar een last onder dwangsom krijgen.

Zonnepanelenbezitters moeten zo'n meter hebben als de salderingsregeling afgebouwd wordt, staat in het Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2023 alle eigenaren een meter moeten hebben die de levering en teruglevering van elektriciteit afzonderlijk kan meten. Dat kan een slimme meter zijn, of een digitale meter die van een afstand niet kan worden uitgelezen, maar wel de losse standen kan meten. 

"Er is voor gekozen deze verplichting voor alle kleinverbruikers in het leven te roepen in plaats van alleen de kleinverbruikers die zonnepanelen hebben, omdat niet sluitend na te gaan is wie wel en wie geen zonnepanelen heeft", schrijft Wiebes. "Door de verplichting van een dergelijke meetinrichting voor alle kleinverbruikers te introduceren, kunnen zonnepaneelhouders niet langer met een ferrarismeter feitelijk blijven salderen." Daarnaast noemt Wiebes de opkomst van elektrische auto's en batterijen voor elektriciteitsopslag als een reden voor die verplichting.

Het plan is niet nieuw. Toen Wiebes vorig jaar de nieuwe afbouw van de salderingsregeling aankondigde, wilde hij al dat 'energiemeters met dubbel telwerk' verplicht zouden worden, maar dat wordt nu dus officieel vastgelegd in de wet. Ook is de last onder dwangsom daar nu aan gekoppeld. De Tweede Kamer moet nog wel stemmen over het voorstel.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!