De Amsterdamse Huisartsenkring maakt zich grote zorgen over het nieuwe zorgstelsel dat vanaf januari ingaat. Natuurlijk omdat er bezuinigd gaat worden, maar ook door de komst van de nieuwe wijkteams. 

De belangenvereniging is bang dat patiëntendossiers op straat komen te liggen, omdat er ook personen zonder medische achtergrond bij die teams betrokken zijn.

'Mogelijk kunnen ambtenaren die niet medisch bevoegd zijn ze ook zien, dat is onvoldoende afgeschermd.'

En die ambtenaren zouden bijvoorbeeld wel verantwoordelijk kunnen zijn voor het verstrekken van bepaalde subsidies of voorzieningen. Beslissing zouden dan genomen worden op basis van budget in plaats van medische kennis.

Deze schending van de privacy kan volgens Stella Zonneveld (Huisartsenkring Amsterdam) grote gevolgen hebben voor de patient. 

 

Alles bij de bron; AT5