Het internet verdient een stevige Nederlandse stellingname en een hogere prioritering in het buitenlandbeleid. Dit stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een aan minister Koenders overhandigd rapport. Nederland moet zich in zijn buitenlandbeleid nadrukkelijker sterk maken voor het behoud van een neutraal en open internet. Dat is een logische pendant van de Nederlandse rol als belangrijk internetknooppunt en digitale poort tot Europa.

Als staten omwille van nationale belangen direct ingrijpen in die centrale protocollen en infrastructuren, heeft dat een schadelijk effect op dit mondiale publieke goed. Toch gebeurt dat steeds vaker, omwille van nationale veiligheid of economische belangen. Het internet kan daardoor kapot gaan, en het vertrouwen in de integriteit van het internet kan er door afbrokkelen. Deze centrale protocollen en infrastructuren zijn de basis voor het integer en betrouwbaar functioneren van internet, en mogen daarom worden aangemerkt als mondiaal publieke zaak.

Alles bij de bron; AutomGids & Security


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!