De voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens Aleid Wolfsen roept gemeenten op om zo snel mogelijk een privacyfunctionaris aan te stellen. Dat meldt het vakblad Zorgvisie. De oud-burgemeester van Utrecht vindt daarnaast dat de wetgever gemeenten niet voorziet van een goed wettelijk kader voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet.

Wolfsen ziet dat professionals het risico lopen de grondrechten van burgers te schenden. Volgens hem heeft de Autoriteit Persoonsgegevens er tijdens de decentralisaties op gewezen dat er ‘geen overkoepelende wetgeving is voor de domeinoverstijgende verwerking van persoonsgegevens’.  Daar was volgens Wolfsen destijds 'geen oor' voor. ‘Het moest snel en goed geregeld worden; er kwam geen koepelwet, het moest in hokjes naar de gemeenten.’ Toestemming vragen aan inwoners om persoonsgegevens te verwerken, zoals veel gemeenten momenteel nog doen, is niet voldoende. De nieuwe Europese privacywetgeving die in 2018 ingaat kan een oplossing vormen. Die wetgeving houdt onder meer in dat een gemeente moet beschikken over een functionaris gegevensbescherming.  

Wat Wolfsen betreft kunnen gemeenten die functionaris eerder aanstellen. ‘Mijn advies aan de gemeenten is: stel die functionaris zo snel mogelijk aan, liefst morgen. Dat moeten hooggekwalificeerde mannen of vrouwen zijn, die een onafhankelijke positie op niveau binnen de gemeentelijke organisatie moeten innemen. Daar kunnen gemeenten nu al een hoop plezier van hebben met het oog op de huidige problemen met de privacywetgeving..’

Alles bij de bron; BinnlandsBestuur