Met het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme wil het kabinet de nationale veiligheid beschermen. Toch lijkt er vooral sprake van symptoombestrijding, stelt het college: nieuwe veiligheidsbedreigingen resulteren in grondrechtenbeperkende wetsvoorstellen. Enkele wetsvoorstellen die er zijn gekomen om terrorisme aan te pakken, tasten de privacy aan. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens, dat de voorstellen onder de loep heeft genomen.

Het is goed dat Nederland in actie komt tegen terrorisme, stelt het college donderdag, maar de wetsvoorstellen bieden onder meer onvoldoende rechtsbescherming. Het college vraagt het kabinet dan ook de wetsvoorstellen te heroverwegen.

Bron; ThePostOnline

Update;

Het college heeft drie wetsvoorstellen bekeken. "Bij alle drie ontbreekt er een analyse van het kabinet over wat precies de oorzaken van radicalisering zijn en hoe je terroristische dreigingen moet afwenden." Daardoor is volgens het college niet duidelijk waarvoor en voor wie de maatregelen precies zijn bedoeld.

Zo kan de minister aan iemand een gebiedsverbod of persoonsverbod opleggen. "Normaal gesproken zou je eerst aan de rechter vragen of die kan toetsen of iemand daadwerkelijk schuldig is en neem je daarna maatregelen", stelt het college. In het wetsvoorstel krijgt de minister of gemeente al ruimte om allerlei maatregelen te nemen, zonder dat er een rechter aan te pas is gekomen.

Volgens het college is daardoor de kans groter dat je mensen straft die misschien onschuldig zijn. Daarnaast waarschuwt het college voor mogelijke stigmatiserende effecten van de wetsvoorstellen op migrantengroepen met een islamitische geloofsovertuiging.

Alles bij de update bron; NOS