Een tijdelijke wet die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheden geeft, wordt doorbehandeld door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is niet-controversieel verklaard, wat betekent dat de wet in de komende kabinetsperiode wordt behandeld.

De Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft dat gisteren besloten tijdens een extra procedurevergadering. Tijdens die vergadering besloten de dertig commissieleden over het al dan niet controversieel verklaren van verschillende lopende wetsvoorstellen. Een van die wetsvoorstellen is de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma. Dat is een aanvulling op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die op een aantal punten volgens de diensten niet meer voldoet.

De tijdelijke wet moet het mogelijk maken om kabelinterceptie te doen zonder dat daar vooraf toetsing op hoeft te worden gedaan.

Alles bij de bron; Tweakers