Weer zijn er in de Tweede Kamer vragen gesteld over het Burgerservicenummer (BSN) in het btw-nummer van zzp'ers en het feit dat ondernemers die via internet producten verkopen of diensten aanbieden verplicht zijn het btw-nummer op hun website te plaatsen. De Kamervragen zijn gericht aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

In 2016 werden er al Kamervragen over gesteld en vorig jaar startte de Autoriteit Persoonsgegevens hier een onderzoek naar. Van der Molen en Omtzigt willen van minister Ollongren weten welke wettelijke grondslag de Belastingdienst heeft voor het verwerken van het BSN in de btw-identificatienummers van zzp'ers.

Daarnaast moet de minister laten weten of er iets aan de wettelijke grondslag verandert na invoering van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) in mei van dit jaar en of een bedrijf een bsn van een persoon onder de AVG mag opslaan, indien daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat. Ook moet Ollongren een update geven over het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens. Als laatste vragen Van der Molen en Omtzigt of de minister ervoor kan zorgen dat nieuwe btw-nummers van zzp'ers niet langer het BSN bevatten. De minister moet de vragen binnen drie weken beantwoorden (pdf).

Alles bij de bron; Security