De VVD heeft minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid om opheldering gevraagd over de gebrekkige logging bij de Belastingdienst wat onderzoek naar corrupt personeel zou hinderen. Ook wil de partij weten hoeveel medewerkers van de fiscus toegang tot de gegevens van burgers hebben en met hoeveel organisaties de database van de Belastingdienst is gekoppeld. De bewindsvrouw is gevraagd om de in totaal zestien Kamervragen met spoed te beantwoorden...

..."Klopt het dat de database van de Belastingdienst is gelinkt aan de bestanden van de Rijkdienst voor het Wegverkeer?", vragen Idsinga en Michon-Derkzen verder, die ook willen weten aan welke bestanden van andere instanties de database van de Belastingdienst nog verder is gekoppeld. 

Hoewel Yesilgoz is gevraagd om met spoed te reageren staat voor het beantwoorden van Kamervragen een maximale termijn van drie weken.

Alles bij de bron; Security