Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Dat blijkt uit een rondgang van het ANP en Nu.nl. Regeringspartijen PvdA en VVD zijn voor, alsmede het CDA, waardoor er in de Tweede Kamer een meerderheid voor het wetsvoorstel is. Het voorstel biedt de AIVD en MIVD de mogelijkheid om kabelgebonden telecommunicatie te onderzoeken en geautomatiseerde werken binnen te dringen. In december uitte de Autoriteit Persoonsgegevens kritiek op het wetsvoorstel en stelde dat die niet voldoet aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher is het cruciaal dat de AIVD en MIVD meer bevoegdheden krijgen om kabelverkeer af te tappen. Asscher laat tegen de Telegraaf weten dat de huidige wetgeving uit de jaren negentig stamt en er sindsdien veel is veranderd. Hij heeft hard uitgehaald naar partijen die kritiek hebben op de verregaande bevoegdheden die Nederlandse inlichtingendiensten zullen krijgen als de nieuwe inlichtingenwet ongewijzigd wordt geratificeerd. Hij noemt deze critici naïef.

De nieuwe Wiv geeft inlichtingendiensten de mogelijkheid alle soorten communicatie gelijk te behandelen. Op dit moment is dat niet het geval. Zo mag dataverkeer door de lucht momenteel op grote schaal worden afgetapt, terwijl die niet is toegestaan voor kabelverkeer. De nieuwe Wiv trekt de regels gelijk en heft deze beperking op.

Vorige week verzond Privacy First in dit verband bijgaande brandbrief aan de Tweede Kamer. Hun zorgen rond het wetsvoorstel betreffen voornamelijk de volgende aspecten:

- Massale internettap (sleepnetbevoegdheid) en bewaartermijn van maar liefst 3 jaar, in strijd met recente Europese rechtspraak
- Internationale uitwisseling van ongeëvalueerde (99,999% onschuldige) bulk-data
- Directe toegang van AIVD en MIVD tot databanken van Nederlandse overheid en bedrijfsleven
- Brede hackbevoegdheden (ook in systemen van derden) en decryptiebevel op straffe van hechtenis
- Ongereguleerde bevoegdheid voor agenten om strafbare feiten te mogen plegen.
- Gebrekkige notificatieplicht (wel notificatie aan burgers, niet aan organisaties)
- Onvolledige rechtsbescherming voor verschoningsgerechtigden en gebrekkige journalistieke bronbescherming
- Mogelijk ineffectief en inefficiënt toezicht
- Gebrek aan actieve (historische) openbaarheid.

In de optiek van Privacy First vormt het huidige wetsvoorstel simpelweg het meest totalitaire wetsvoorstel in Nederland sinds de Duitse bezetting. Mocht dit wetsvoorstel ongewijzigd beide Kamers passeren, dan zal Privacy First dit aanvechten bij de rechter en het gehele wetsvoorstel onrechtmatig laten verklaren.

Alles bij de bronnen; Security & Security, Tweakers, PrivacyFirst [pdf]& DutchIT


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!