Bij de herziening van de Europese privacy-richtlijn gaat veel aandacht naar wat bedrijven met onze persoonsgegevens doen, maar het gaat zelden of nooit over de verzamelwoede van overheden. Dat is onterecht. Dat zei D66-europarlementariër Sophie in 't Veld tijdens de presentatie van het Jaarboek ICT en samenleving 2011.

'De privacy-discussie concentreert zich voornamelijk op bedrijven', zei In 't Veld tijdens het in ontvangst nemen van het jaarboek, dat dit jaar privacy als thema had. 'Maar er is te weinig oog voor de link naar de overheid: die maakt in toenemende mate gebruik van gegevens die commerciële partijen verzamelen.' 

Ook directeur Ot van Daalen van Bits of Freedom wees eerder al op dit probleem: 'Bedrijven worden steeds meer ingezet om als een verlengstuk van de overheid te fungeren. Zij zullen gegevens moeten opslaan en op semi-vrijwillige basis afstaan aan de overheid zonder dat daar een wettelijke grondslag voor is. Dat is een ontwikkeling die we bijvoorbeeld in de vliegindustrie al langer zien: passagiersgegevens werden eerst lange tijd geleverd op semi-vrijwillige basis geleverd. Vervolgens is daar wet- en regelgeving om gebouwd. 

Lees alles bij de bron; computable