Opnieuw blijkt dat de privacy van huurders geschonden wordt bij de inkomensafhankelijke huurverhogingen. De inkomensgegevens die door de Belastingdienst aan verhuurders worden doorgegeven, worden vaak niet vernietigd door verhuurders. Daar zijn ze wel toe verplicht.

Maar liefst 60% van de verhuurders die inkomensindicaties kreeg heeft in 2013 niet alle inkomensindicaties vernietigd. In 2014 was dit zelfs 70% van de verhuurders. Dit blijkt uit een evaluatie die vandaag door de Tweede Kamer is besproken. Voor 2015 en 2016 zijn deze percentages nog onbekend. Minister Blok benadrukte vandaag dat deze gegevens door verhuurders vernietigd moeten worden.

In 2014 liet het College bescherming persoonsgegevens weten dat er in 2013 onterecht gegevens waren verstrekt. Hiermee heeft de Belastingdienst de Wet bescherming persoonsgegevens overtreden. In februari 2016 liet de Raad van State weten dat de inkomensgegevens helemaal niet verstrekt mochten worden. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht.

De Woonbond is namens huurders van sociale huurwoningen een collectieve actie gestart tegen de Belastingdienst en verhuurderskoepels Aedes, IVBN en Vastgoed Belang. Doel van de procedure is om inkomensafhankelijke huurverhogingen terug te draaien. Het gaat naar schatting om een bedrag van 365 miljoen euro. De Woonbond stuurt aan op een collectieve regeling voor alle gedupeerde huurders.

Alles bij de bron; Woonbond