Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) is bezorgd over de wijzigingen in de privacyvoorwaarden van WhatsApp. Hij wijst er wel op dat mensen zelf ook een verantwoordelijkheid hebben om de voorwaarden goed te lezen. Hij vindt dat gebruikers goed geïnformeerd moeten worden en altijd op hun keuze terug moeten kunnen komen. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens onderneemt vooralsnog geen actie.

Als de politie kentekengegevens van voertuigen wil raadplegen, kan dat voortaan alleen met een bevel van een officier van justitie. Minister Van der Steur past zijn originele plannen aan. Zo wil hij de privacy beter waarborgen. Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel om alle kentekens die door camera's geregistreerd worden vier weken te bewaren. Dat moet de opsporing makkelijker maken. Het Europese Hof van Justitie had kritiek op dat voorstel, omdat de persoonlijke levenssfeer van burgers er te veel door zou worden aangetast. Van der Steur denkt met zijn aanpassing aan die bezwaren tegemoet te komen.

Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie wil kopers van prepaid-simkaarten verplichten zich te legitimeren. Een dergelijk verbod bestaat al in Duitsland en België en nu wil de Nederlandse minister dat ook gaan invoeren, meldt de NOS.

Anonieme simkaarten zijn altijd van het prepaid-type; bij het aanschaffen van een telefoonabonnement is legitimatie al sinds jaar en dag verplicht. Minister Van der Steur noemt bezwaren tegen zo'n verbod, bijvoorbeeld dat mensen in sommige beroepen geheel legitiem gebruik maken van anonieme prepaidkaarten, als 'zeer beperkt'.

Volgens de minister gebruiken criminelen anonieme prepaidkaarten voor communicatie. Van der Steur noemde daarbij geen cijfers. Hoewel Van der Steur zijn voorstel uit de doeken heeft gedaan voor een camera van de NOS, is nog onbekend wanneer hij het gaat voorleggen aan andere leden van het kabinet en de Tweede Kamer. Duitsland verbiedt de anonieme kaarten vanaf de zomer van volgend jaar. In België gebeurt dat waarschijnlijk eind dit jaar. Het is onbekend of het verbieden van anonieme simkaarten leidt tot meer succes in de opsporing of het opbouwen van bewijsvoering tegen criminelen of terroristen.

Alles bij de bronnen; Tubantia, NOS & Tweakers [WhatsApp, ANPR & prepaid]Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!