Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie die de regering verzoekt om niet akkoord te gaan met enig Europees voorstel dat client-side scanning bevat. Volgens de motie van Wybren van Haga van Groep van Haga hoort client-side scanning thuis in een dystopische surveillancestaat zoals Noord-Korea of China, maar zeker niet in Nederland.

Daarnaast stelt de motie dat wetenschappers, juristen en privacydeskundigen vrijwel unaniem vernietigend zijn over dit voorstel en het de verwachting is dat het geen stand zal houden bij de rechter. "Verzoekt de regering niet akkoord te gaan met enig voorstel dat een detectiebevel op basis van client-side scanning bevat", aldus Van Haga. 

Vorige week nam de Tweede Kamer al een andere motie tegen client-side scanning aan. Die motie van D66-Kamerlid Dekker-Abdulaziz verzocht de regering een eerder aangenomen motie van D66-Kamerlid Van Ginneken over het tegengaan van client-side scanning alsnog uit te voeren.

Eind juni liet minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten dat ze de motie van Van Ginneken, die door een meerderheid in de Tweede Kamer was aangenomen en oproept tot het tegengaan van client-side scanning, waarbij alle chatberichten van burgers worden gecontroleerd, niet zal uitvoeren. Volgens de minister is de inbreuk op grondrechten die hierbij plaatsvindt proportioneel en gerechtvaardigd

Alles bij de bron; Security