In Tilburg en Eindhoven zijn medewerkers vrijgemaakt om data over criminaliteit te analyseren. Deze intelligence-medewerkers trekken aan de bel bij opvallende ontwikkelingen, zoals een inbraakgolf. 

Volgens hoogleraar Algemene Rechtwetenschappen Jan Brouwer past het in de ontwikkeling dat gemeenten het werk doen dat vroeger de gemeentepolitie deed. Naast de intelligence-medewerkers achter hun bureau heb je ook de bijzonder opsporingsambtenaren (boa's) op straat. Brouwer, die werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft 'gemengde gevoelens' bij die trend. De politie is aan strenge regels gebonden, maar voor gemeenteambtenaren ontbreekt dat wettelijk kader vaak. "We moeten oppassen voor een overheid die almachtig wordt."

Politiegegevens zijn beschermd, en mogen niet zomaar aan een gemeente worden verstrekt vanwege de privacy van verdachten. Eindhoven krijgt nu op incidentele basis of via convenanten informatie van de politie, maar de gemeente wil structureel beschikken over bepaalde informatie. Sinds de Wet Politiegegevens uit 2007 kan dat, als er een 'zwaarwegend belang' is. Opstelten zou positief tegenover het voorstel staan.

Alles bij de bron; Trouw